GZS

Arhiv: Standardna znanja za nadzornike

21. - 23. november 2018, Ljubljana

      


Udeleženci programa pridobijo
Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov
in vpis v javni ZNS register imetnikov "Potrdila za nadzornike".

Program ima akreditacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.


obvezno za vse člane NS in UO v družbah v držani lasti imenovane s strani RS oz. SDH, d.d.,

kandidatom in novoimenovanim članom NS in neizvršnim članom UO za uvajanje v funkcijo,

tistim, ki funkcijo nadzornika že opravljajo, svoja znanja pa želijo posodobiti in dopolniti,

posameznikom, ki se pripravljajo na izpit za pridobitevCertifikata ZNS (izpitni rok: 4. december 2018);

predsednikom in članom uprav in UO,

sekretarjem NS in predstavnikom strokovnih služb v družbi,

vsem deležnikom korporativnega upravljanja

 


TEST ZA NADZORNIKE
Preverite svoje znanje na različnih vsebinskih področjih.

Izpolnjevanje vprašalnika je anonimno in je namenjeno vaši presoji na katerih področjih se želite v prihodnje dodatno izobraževati ali pripravi na izpit za Certifikat ZNS.


 VSEBINA IN STROKOVNI IZVAJALCI:

Pravo gospodarskih družb, vloga in pomen NS, enotirni sistem upravljanja družb, kodeksi in priporočila dobre prakse, Gorazd Podbevšek

Vloga nadzornega sveta v insolvenčnih postopkih,dr. Borut Bratina

Računovodske informacije za odločanje in vsebina računovoskih izkazov ter letno poročilo, Alenka Podbevšek

Nadzor poslovanja preko računovodskih izkazov, dr. Aljoša Valentinčič

Upravljanje s tveganji, dr. Nadja Zorko

Vrednotenje učinkovitosti nadzornega sveta, mag. Irena Prijović

Profesionalna etika članov nadzornega sveta, dr. Bogomir Kovač

Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju družbe, dr. Marko Jaklič

Kadrovanje uprav, Gorazd Podbevšek

Sodelovanje nadzornega sveta z revizorji, mag. Blanka Vezjak

Komuniciranje nadzornega sveta, mag. Marjeta Tič Vesel

Fotogalerija