Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Podpora morebitne spremembe pri Direktivi o rakotvornih in mutagenih snoveh, CMD
GZS

Arhiv: Podpora morebitne spremembe pri Direktivi o rakotvornih in mutagenih snoveh, CMD

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje želi pridobiti informacije glede učinkov vzpostavitve mejnih vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu za naslednje snovi:

  • nikljeve spojine v okviru CMD
  • Akrilonitril
  • benzen

Namen študije je podpreti morebitno spremembo Direktive 2004/37 / ES o zaščiti delavcev pred izpostavljenostjo rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (Direktiva o rakotvornih in mutagenih snoveh, CMD).
Namen tega vprašalnika je zbiranje podatkov in informacij, na katerih temelji ocena. Ta vprašalnik je namenjen vsem podjetjem, v katerih lahko pride do izpostavljenosti zadevnim snovem.

Fotogalerija