Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: PREDSTAVITEV FAKULTETE ZA MANAGEMENT UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN NJENE VLOGE V PROJEKTU CAB
GZS

Arhiv: PREDSTAVITEV FAKULTETE ZA MANAGEMENT UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN NJENE VLOGE V PROJEKTU CAB

Fakulteta za management Univerze na Primorskem (UP FM) na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov izvaja mednarodno primerljive dodiplomske in podiplomske študijske programe (med drugim podiplomski program Management trajnostnega razvoja) ter izobraževanje po konceptu vseživljenjskega učenja. Prizadeva si za internacionalizacijo, prenos teorije v prakso, podpira izmenjavo študentov, učiteljev in raziskovalcev, organizira mednarodne znanstvene konference, sodeluje pri mednarodnih projektih, izdaja mednarodni znanstveni reviji- Management in Managing Global Transitions ter organizira Festival inovativnosti in podjetništva - FestINNO.

UP FM ima številne izkušnje pri izvajanju, vodenju in koordiniranju nacionalnih in mednarodnih projektov. Od leta 2003 do 2019 je izvedla 38 mednarodnih projektov (4 kot koordinator in 34 kot partner, številni EU programi Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, 7.OP, projekti Generalnih direktoratov EU, Erasmus+, Central Europe, Interreg, Tempus, Grundvig, itd.) in 80 nacionalnih programov in projektov, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

UP FM svoje sodelovanje v čezmejnem projektu CAB utemeljuje predvsem z vidika izmenjave izkušenj in prenosa znanj, ki je vsestranski, tako iz strani fakultete do partnerjev, kot tudi obratno. Zavezala se je, da bo s partnerji delila in nadgradila svoje najnaprednejše prakse, izkušnje in znanja. Pomemben vidik sodelovanja UP FM v projektu CAB je zlasti povezovanje s podjetji in vzpostavitev mreže z drugimi raziskovalnimi organizacijami čezmejnega italijansko-slovenskega območja. V okviru projekta poteka izmenjava profesorjev in raziskovalcev, ki s prepletanjem podjetniške teorije in prakse svoje znanje prenašajo na študente. Vsako leto na koncu študijskega procesa UP FM organizira zaključni dogodek FestINNO, z namenom, da promovira podjetništvo med mladimi in vključuje v svoje delo tudi podjetja ter okolje. V okviru dogodka se vsako leto izvede več kot 20 delavnic in predavanj s področja podjetništva in inovativnosti, v okviru katerih strokovnjaki iz čezmejnega italijansko-slovenskega območja udeležencem predstavijo najbolj inovativne podjetniške prakse. Slednje predstavlja izjemno priložnost za mreženje in predstavljanje inovativnih projektov tudi za podjetja, ki sodelujejo v čezmejnem pospeševalnem programu CAB.

FotogalerijaKažem 1 komentarjev
Avatar  [Trackback] 4 let nazajOdgovor

Trackback from Domain: gzs.si


CAB project Newsletter no. 6https://www.gzs.si/oz_postojna/Novice/ArticleID/70877/cab-project-newsletter-no-6