GZS

Arhiv: Februarja in marca smo beležili občuten padec porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje

Po januarski intenzivni rasti (12,7 %) smo februarja in marca beležili občuten padec porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, ki je dosegel 11,3 % in 13,9 %. Že od oktobra lani beležimo padce porabe pri neposrednih odjemalcih, ki so februarja in marca dosegli vrednosti 9,5 % in 13,6 % glede na enako lansko obdobje. Celotna poraba električne energije v Sloveniji je februarja in marca padla za 6,8 % in 8,1 % glede na enako lansko obdobje. Velja pa pri vseh navedenih podatkih izpostaviti, da je bila rast porabe v lanskem februarju in marcu visoka, kar je razvidno iz spodnjega grafa.

Poraba električne energije v industriji  v prvem kvartalu letos je bila za 3,8% nižja,  pri neposrednih odjemalcih je bila za 10,9% nižja, celotna poraba v Sloveniji pa je bila za 2,6% nižja glede na enako lansko obdobje.

 

  • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES 
  • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
  • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

 

23. 04. 2019.
mag. Jože Renar

Fotogalerija