Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Pospeševalni program za zagonska podjetja in MSP
GZS

Arhiv: Pospeševalni program za zagonska podjetja in MSP

Cross-border Acceleration Bridge (CAB) je program mednarodnega pospeševanja zagonskih in majhnih ter srednje velikih (MSP) podjetij, ki temelji na uspešnih italijansko-slovenskih partnerstvih. Program je na območju Slovenije zasnovan in izvajan s strani pospeševalnika ABC. Ena izmed bistvenih lastnosti programa mednarodnega pospeševanja je, da omogoča zagonskim in MSP podjetjem odkriti možnosti delovanja onkraj meja lastnega trga ter presegati kulturne razlike in razlike v načinu poslovanja na območju Italije in Slovenije.

Obe državi predstavljata idealno okolje za razvoj novega trga in tako zagonskim in MSP podjetjem ponujata edinstveno priložnost, da preverijo svoj poslovni model na tujem trgu.

Prvi del pospeševalnega programa (3 meseci) za zagonska podjetja je potekal v Sloveniji, tekom katerega so udeleženci programa sodelovali na različnih intenzivnih usposabljanjih (CAB Bootcamp) in predstavitvenem dnevu (Demo Day).

CAB Bootcamp za zagonska podjetja je bil v prvi meri namenjen temu, da so udeleženci prestali celodnevno preizkušnjo medsebojnega sodelovanja in pokazali sposobnosti predstavitve svojega produkta. Udeleženci programa so morali tako s skupnimi močmi najti oddaljeni cilj. Na cilju, na vrhu Rožnika, pa predstaviti svojo poslovno idejo ekipi ABC pospeševalnika. Strokovno usposabljanje se je nato nadaljevalo tudi naslednji dan v prostorih ABC Acceleratorja.

V nadaljnjih treh mesecih so bili udeleženci deležni dodatnih usposabljanj, ki so pokrivala tematske sklope priprave ustrezne predstavitve in materialov za potencialne vlagatelje, prodaje in promocije, digitalnega marketinga, priprave strategije in upravljanju ter odločanju na podlagi baze podatkov. 

Celosten zaključek prvega dela pospeševalnega programa pa je predstavljal Demo Day, kjer so udeleženci programa predstavili svojo podjetniško idejo občinstvu. Dogodek je potekal 14. Decembra 2018 v Kristalni palači, v BTC-ju, in je poleg izbranih gostov privabil tudi domače in mednarodne vlagatelje ter novinarje.

Svoje delo in napredek so občinstvu prikazali sledeča zagonska podjetja: Soplaya, Vires Electric Mower robot, Foxwin, Picosats, UZTZU, Shop-o-Rama, Luckyoneteam, Tomappo, Cafelier, Flexyteam, Omniopti, Procurean, Codebrainer, Datahoney (by Honeycomb) in Creanest. Vsa ta podjetja so drugi del pospeševanja nadaljevali v Italiji pod vodstvom Friuli Inovazzione.


V drugi izvedbi programa mednarodnega pospeševanja pa smo k sodelovanju povabili MSP podjetja, ki so potrebovala znanje za premostitev kulturnih razlik in vstop na nov trg. Podjetja, ki so udeležena v drugi del progaram so: Canova, Kibuba, Comland, Piskar, Gambit Trade in Žejn Group.


Udeleženci programa so sodelovali na intenzivnih usposabljanjih. Podjetja bi morala pred nastopom na tuj trg povsem razumeti domačega. Šele, ko se posamezno podjetje zaveda značilnosti poslovnega ekosistema in njegovih pravil, se lahko zgodi naslednji korak v razvoju.

ABC Accelerator je tako udeležencem omogočil, da so s pomočjo skrbno izbranih mentorjev prišli do odgovorov na vprašanja katera hipoteza vstopa na nov trg je najpravilnejša, kako najbolje izkoristiti lokalno znanje ter katera je najprimernejša metodologija osvajanja novih trgov.

Večini podjetjem je tako ob pomoči ABC Acceleratorja, Friuli Innovazione in drugih partnerjev v projektu uspela organizirana usmeritev iz lastne države na tuj trg.

Projekt CAB je financiran s strani programa Interreg Itaija-Slovenija 2014-2020 s ciljem podpirati inovativna in rastoča zagonska podjetja na območju Italije ter Slovenije. Program Cross-border Acceleration Bridge tako predstavlja velik doprinos k panevropskemu sodelovanju.

Fotogalerija

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj