Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Uvedba eBOL - pridobivanje digitalnih potrdil
GZS

Arhiv: Uvedba eBOL - pridobivanje digitalnih potrdil

NOVOST: Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela – t.i. bolniški list, ki je izdan elektronsko (eBOL), je na voljo na varovanem delu portala Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) https://moj.zzzs.si, zato za dostop potrebujete spletno digitalno potrdilo. Od 1. 2. 2020 vaši osebni zdravniki ne bodo več tiskali bolniških listov, razen v izjemnih primerih, zato si pravočasno pridobite digitalno potrdilo. Če nimate na voljo računalnika, lahko elektronski bolniški list pridobite tudi na ZZZS ali pa preverite podatke izdanega bolniškega lista pri svojem delodajalcu.

Za vsako varno elektronsko poslovanje z državnimi organi potrebujete digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS. Z njima v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete. Dostop do eBOL na https://moj.zzzs.si z mobilno identiteto smsPASS zaenkrat še ni mogoč, vendar bo ZZZS v letu 2020 tudi to možnost omogočil.

Kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe v Sloveniji izdajajo štirje ponudniki:

  • Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA, smsPASS
  • Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA
  • Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB
  • Halcom d.d. - Halcom CA

Storitev pridobitve digitalnega potrdila SIGEN-CA in mobilne identitete smsPASS je brezplačna, cene potrdil ostalih izdajateljev pa so objavljene na njihovih spletnih straneh.

Prav tako so brezplačne vse storitve, ki jih lahko elektronsko opravite prek portala eUprava za poslovanje z državnimi organi.

Tudi za dostop do varovanega dela portala ZZZS https://moj.zzzs.si je potrebno digitalno potrdilo. Dostop do portala je brezplačen. Na navedenem spletnem portalu so vam na voljo podatki, ki jih ZZZS o vas vodi v svojih evidencah.


Primer pridobitve digitalnega potrdila SIGEN-CA:

Digitalno potrdilo SIGEN-CA lahko pridobite državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let in tujci, ki imate v Republiki Sloveniji dodeljeni matično in davčno številko.

Za pridobitev SIGEN-CE potrebujete osebni dokument. Zahtevek podate lahko le osebno na prijavni službi SI-TRUST na upravni enoti. Zahtevek lahko tudi predhodno izpolnite in ga natisnite ter prinesete s seboj.
Zahtevek je na voljo na povezavi: https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigen-ca/sl/fizicne-osebe/zahtevek-za-pridobitev-spletnega-kvalificiranega-digitalnega-potrdila-za-fizicne-osebe/.

SIGEN-CA na podlagi odobrenega zahtevka pripravi referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki ju bodoči imetnik potrebuje za prevzem svojega potrdila, ki ga opravi na svoji delovni postaji v skladu z navodili izdajatelja SIGEN-CA. Bodoči imetnik prejme referenčno številko po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko na svoj stalni ali drug izbran naslov. Način in podrobna navodila za prevzem potrdil so opisana na spletni strani https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/.


Primer pridobitve mobilne identitete smsPASS:

Mobilno identiteto smsPASS lahko pridobite državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let in tujci, ki imate v Republiki Sloveniji dodeljeni matično in davčno številko.

Postopek aktivacije smsPASS pričnete na uporabniških straneh SI-PASS. Po prijavi z uporabniškim imenom SI-PASS in geslom ter vnosu obveznih podatkov (davčna številka, ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča) bo vaš zahtevek za pridobitev smsPASS posredovan na prijavno službo SI-TRUST. Zatem se osebno zglasite na katerikoli upravni enoti, da izkažete istovetnost in podpišete zahtevek za pridobitev smsPASS. Po e-pošti boste prejeli aktivacijsko kodo, s katero na uporabniških straneh SI-PASS nadaljujete postopek aktivacije in pri tem registrirate svojo telefonsko številko.

Mobilno identiteto smsPASS lahko aktivirate tudi v celoti prek spleta, če že imate veljavno kvalificirano potrdilo. Postopek pridobitve smsPASS je podrobneje predstavljen na spletni strani 

https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/.


Kaj vse lahko uredite na portalu eUprava

Ali ste vedeli, da lahko na eUpravi spremenite naslov vašega prebivališča? Ali ste vedeli, da lahko prav tam tudi podaljšate vaše prometno dovoljenje? Ali pa vpogledate v vaše osebne podatke, ki so shranjeni v državnih evidencah. In vse to brez čakanja v vrsti!

Na portalu eUprava lahko vidite podatke, ki jih o vas hrani država, preverite veljavnost vaših dokumentov, ter dodate vpogled v veljavnost dokumentov vaših mladoletnih otrok. Naročite se lahko na opomnik, da ne boste pozabili na iztek veljavnosti vaših dokumentov in dokumentov vaših otrok. Preko portala eUprava lahko elektronsko oddate vloge. Katere vloge ste oddali imate shranjeno v Moji eUpravi, preko statusov pa lahko spremljate reševanje vaše vloge. Pogledate si lahko tudi prekrške, za katere je Policija izdala plačilni nalog in morebitno število zanj izrečenih kazenskih točk. Preverite lahko tudi, kdaj vam poteče veljavnost prometnega dovoljenja, kdaj imate naslednji tehnični pregled, pa tudi, koliko CO2 ste doslej ustvarili z uporabo vozila. Sveže podatke lahko pridobite tudi o vaših nepremičninah, in to v le nekaj minutah. Vir podatkov je register nepremičnin, za katerega skrbi Geodetska uprava Republike Slovenije. Podatke lahko najdete tudi o vašem plovilu, če ga imate v lasti.

eUprava ponuja več kot 180 različnih elektronskih vlog na področjih, ki spremljajo vse pomembnejše dogodke v življenju posameznika: vse od rojstva, šolanja, zaposlitve pa do upokojitve.

Privarčujte vaš dragoceni čas in denar in si pridobite digitalno potrdilo ter vložite elektronsko vlogo ali le vpoglejte v svoje osebne podatke kar iz vašega naslonjača.

Fotogalerija