GZS

Arhiv: P2 2020 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad je  21.2.2020, v Uradnem listu RS št. 10/2020 objavil javni razpis P2 2020 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij.

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. 

Vse podrobnejše informacije o razpisu najdete v sporočilu za javnost: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/682-slovenski-podjetniski-sklad-objavlja-razpis-p2-2020-spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij in v razpisni dokumentaciji na spletni strani SPS-s: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=104.

Fotogalerija