Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Obvestilo za podjetnike in podjetja: ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej
GZS

Arhiv: Obvestilo za podjetnike in podjetja: ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2019. Oba obračuna je mogoče oddali le elektronsko prek sistema eDavki do 31. marca 2020.

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

V torek, 31. marca 2020, se izteče rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2019. Obračun DohDej so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva.

Podrobnejše informacije so na predstavitveni spletni strani Finančne uprave RS.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

V torek, 31. marca 2020, se izteče rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019. Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo obračun DDPO do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2019 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

Podrobne informacije so na storitveni strani Finančne uprave RS.

Fotogalerija