Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Novosti na področju obračuna nadomestil plač - 4-mestni limit
GZS

Arhiv: Novosti na področju obračuna nadomestil plač - 4-mestni limit

Obveščamo vas o nekaj pomembnih novostih na  področju obračuna nadomestil plač v breme ZZZS. V prihodnjih dneh boste predvidoma prejeli še obvestilo glede izvajanja interventne zakonodaje, ki je bila predstavljena tudi v medijih. Do sprejema le-te in priprave navodil za njeno izvajanje vam ne moremo dati podrobnejših informacij, zato vas prosimo, da nas zaenkrat o tem ne sprašujete po telefonu ali preko elektronske pošte, ampak počakate na naše obvestilo. Spremljajte tudi objave na spletni strani ZZZS.

1. Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca

Večina vas je že seznanjena, da je bil nov Pravilnik objavljen v Ur.l. RS št. 12/2020 z dne 28.02.2020 in je začel veljati 1.3.2020. Pravilnik najdete v povezavi: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13574
Določbe trenutnega pravilnika v praksi že izvajate, posebej pa predvsem programske hiše opozarjamo na določbo 36. člen Pravilnika, ki se bo začel uporabljati 1.5.2020.   Na vseh zahtevkih, ki bodo obračunani in vloženi od vključno 1.5.2020, bo morala biti urna osnova za delo (limit) prikazana na 4 decimalna mesta.


2. Uporaba eZahtevka in nadgradnja portala SPOT

Vsem, ki že uporabljate eZahtevek, bodisi preko portala SPOT ali preko vmesnika, se iskreno zahvaljujemo, da ste se že v preteklosti izbrali to možnost.
Obveščamo vas, da bo od 1.4.2020 na portalu SPOT omogočeno, da boste lahko že od 20. dne v mesecu pripravljali zahtevek za tekoči mesec (v preteklosti je bilo to možno šele v naslednjem mesecu za pretekli mesec).
Ostale vlagatelje pa vljudno prosimo, da se odzovete naši prošnji in si čim prej uredite vse potrebno za elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo, saj na ta način sebi in nam zagotovite brezpapirno, hitrejše in bolj varno poslovanje. Več informacij o tem najdete v povezavi:
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/5A25B8E815302C2CC125852D004C8B81
 


3. Pri zadržanostih od dela do enega leta od 25.3.2020 in do preklica ne bo več odločb imenovanega zdravnika - vladni odlok

Vlada Republike Slovenije je 24. 3. 2020 sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Odlok prinaša med drugim tudi ukrep, na podlagi katerega zadržanost od dela tudi po 30 dneh ugotavlja izbrani osebni zdravnik in ne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer dokler začasna zadržanost od dela nepretrgoma ne doseže enega leta. Izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) o čemer ustno ali pisno najpozneje naslednji delovni dan obvesti zavarovanca in datum obvestila zavarovanca zabeleži v zdravstveni dokumentaciji zavarovanca. Odlok se je začel izvajati 25.3.2020, torej se od tega dne posredujejo k imenovanim zdravnikom le predlogi za zadržanosti, ki so daljše od enega leta. Podrobnejše informacije o izvajanju odloka so objavljene tudi na spletni strani v povezavi: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/41992B7F864B9FD2C1258536002A05CA 
V prilogi je preglednica, kakšne so pristojnosti osebnega zdravnika in ZZZS pri odločanju o zadržanosti na podlagi tega novega odloka in veljajo do preklica Odloka.
(See attached file: Pravilnik - Priloga 4 - odločanje o zadržanosti - COVID-19.xlsx)

Več: https://www.zzzs.si/

Pripete datoteke

Fotogalerija