Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Obvestilo Finančne uprave
GZS

Arhiv: Obvestilo Finančne uprave

V času epidemije vas, davčni zavezanci, pozivamo, da raje kot da osebno hodite na urade, z nami poslujete elektronsko ali se informirate prek spleta oziroma telefona.

 

Čeprav vsi uradi Finančne uprave RS po Sloveniji poslujejo skladno z uradnimi urami ter navodili za zaščito zdravja NIJZ, vas obveščamo, da lahko s Finančno upravo poslujete tudi na daljavo. Nujno za zajezitev korona virusa je namreč, da se vsi držimo navodil vlade in skušamo čim bolj zavarovati svoje zdravje in zdravje drugih.

 

Večino zadev (vprašanja, preverjanja, itd.) s Finančno upravo lahko urejate prek klicnega centra za fizične osebe na številki 08 200 1001, klicnega centra za DDV na številki 08 200 1002, klicnega centra za pravne osebe na številki 08 200 1003 ali prek elektronske pošte uradov.

 

Vloge, ugovore, pritožbe in druge obrazce v čim večji možni meri oddajte po elektronski poti – preko eDavkov ali mobilne aplikacije, kjer je to mogoče. Zavezanci, ki s Finančno upravo še ne poslujete elektronsko, vabljeni, da si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu in se prijavite v eVročanje, da boste tudi dokumente dobili po elektronski poti in ne več po navadni pošti.

 

Če je za vodenje posameznega davčnega ali carinskega postopka nujen kontakt z uslužbencem Finančne uprave, pokličite na telefonsko številko centrale finančnega urada.

 

Za splošne informacije z davčnega ali carinskega področja pokličite na prej navedene številke telefonskih central finančnih uradov ali na eno od številk naših kontaktnih centrov:

08 200 1001 – za vprašanja s področja davkov fizičnih oseb

08 200 1002 – za vprašanja s področja DDV

08 200 1003 – za vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov

08 200 1005 – za vprašanja o turističnih bonih

08 209 0000 – za vprašanja povezana s prejetim opominom

05 297 6800 – če potrebujete tehnično pomoč pri poslovanju s Finančno upravo.

 

Le v kolikor morate nujno oddati kakšno dokumentacijo osebno (originali pogodb, notarskih zapisov…), jo lahko vložite v vložišču na sedežu finančnega urada, ob tem da v stavbo VSTOPATE POSAMEZNO.

 

Hvala vam, zavezanci, največ lahko storimo tako, da upoštevamo pravila.

 

Lepo pozdravljeni,

Odnosi z javnostmi

Finančna uprava RS

Fotogalerija