Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dogodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene
GZS

Arhiv: Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dogodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene

Hitro naraščanje števila okužb s SARS-CoV-2 v Sloveniji zahteva dosledno spoštovanje vseh ukrepov, še posebej upoštevanje higienskih navad (nošenje maske, umivanje in razkuževanje rok, higiena kašlja) ohranjanje fizične razdalje in omejevanje druženja. Poleg tega je izjemno pomembna uporaba aplikacije #OstaniZdrav, ki ob stalni uporabi obvešča o visoko rizičnih stikih s potrjeno okuženim posameznikom z rdečim alarmom. , oziroma ga seznani z nizko tveganim stikom. V tej fazi epidemije iskanje kontaktov s strani epidemiološke službe Nacionalnega instituta za varovanje zdravja (v nadaljevanju: NIJZ) ni več prednostna strategija, zato se v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ukinja izdajanje odločb za karanteno na domu, ki jih je na predlog NIJZ izdajalo Ministrstvo za zdravje.

Za namen uveljavljanja pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka kot določa 93. člen ZZUOOP za:
- samozaposlene,
- družbenike in delničarje gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali zavoda,
- kmete

mora oseba, ki je imela visoko rizični stik ali je o tem dobila obvestilo preko aplikacije #OstaniZdrav in ne more opravljati dela na domu oz. organizirati delovnega procesa tako, da prenos okužbe ni možen (vključno s prihodom na delo in odhodom domov), o tem obvestiti izbranega zdravnika. Izbrani zdravnik presodi ali je šlo dejansko za visoko rizičen stik. Če oceni, da je bil stik visoko rizičen, poda predlog za izdajo potrdila o napotitvi v karanteno na domu NIJZ-ju. NIJZ osebi pošlje potrdilo o napotitvi v karanteno na domu po elektronski ali navadni pošti v 72 urah. Potrdilo o napotitvi v karanteno na domu oseba priloži vlogi za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka preko informacijskega sistema FURS, kot določa 95. člen  ZZUOOP.

Takšna ureditev velja tudi za vse zaposlene pri manjših delodajalcih, ki še niso uspeli  
vzpostaviti sodelovanja s specialisti medicine dela, prometa in športa. Za ta primer velja, da zaposleni potrdilo, ki ga pridobi preko izbranega zdravnik, predloži delodajalcu za pridobitev nadomestila.

Ministrstvo za zdravje

Fotogalerija