Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 EUR do 750 EUR
GZS

Arhiv: Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 EUR do 750 EUR

 

Kdo je upravičen do delno povrnjenega izgubljenega dohodka?

Samozaposleni, družbeniki in kmetje.

 

V kakšnem primeru?

Če ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi:

·        odrejene karantene na domu ali

·        obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole. Velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

 

Kakšni so kriteriji za delno povrnitev izgubljenega dohodka?

Upravičenec mora dokazati, da ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu (obrazložiti način opravljanja dejavnosti, zaradi katerega dejavnosti ni mogoče opravljati in organizirati opravljanja dejavnosti na domu – npr. terensko delo, delo s strankami v živo itd.). Če uveljavlja povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi:

·        odrejene karantene: upravičen je do delnega povračila izgubljenega dohodka, če se odpravi v državo na zelenem ali oranžnem seznamu v času njegovega odhoda iz Slovenije in mu je bila ob prehodu meje pri povratku v Sloveniji odrejena karantena, ker je bila država uvrščena na rdeči seznam, ali če mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo

·        obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole: upravičen je do delnega povračila izgubljenega dohodka, če je otroku odrejena karantena ali če predloži ustrezno dokazilo, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole (npr. potrdilo vrtca ali šole, da je oddelek, vrtec ali šola zaprt).

 

Kakšna je višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka?

250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni in 750 EUR v enem mesecu.

 

Kaj moram narediti, da se mi nakaže delno povrnjen izgubljeni dohodek?

Zavezanec mora preko eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena). Obrazec je v eDavkih že na voljo. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

 

Do kdaj moram vložiti vlogo in kdaj bom prejel nakazan znesek?

Vloga se mora vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe o karanteni oziroma od pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najkasneje do 31. decembra 2020.

 

Nakazilo zneska:

·     do 31. 10. 2020: če bo vloga vložena do tega datuma, bo nakazan denar na TRR 10. 11. 2020

·     od 1. 11. do 30. 11. 2020: če bo vloga vložena v tem obdobju za november ali za oktober in november skupaj, bo nakazan denar na TRR  do 10.12. 2020.

·     od 1. 12. do 31. 12. 2020: če bo vloga vložena v tem obdobju za december ali za december in november ali za december in oktober ali za vse tri mesece skupaj, bo nakazan denar na TRR 10. 1. 2021.

 

Pripada mi mesečni temeljni dohodek v času od oktobra do decembra. Ali to vpliva na pravico do delne povrnitve izgubljenega dohodka?

Da, obe pravici se izključujeta. Če vam za določeno obdobje (npr. november) pripada mesečni temeljni dohodek (MTD) na podlagi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP), za to obdobje niste upravičeni do delne povrnitve izgubljenega dohodka.

 

 

Odnosi z javnostmi

Finančna uprava RS

Fotogalerija