Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Pomoč podjetjem v GOSTINSTUV IN TURIZMU v času epidemije Covid-19
GZS

Arhiv: Pomoč podjetjem v GOSTINSTUV IN TURIZMU v času epidemije Covid-19

Spirit Slovenija bo v kratkem objavil Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu v času epidemije Covid-19.Posamezno podjetje pa bo lahko prejelo največ do 9999,00 evrov pomoči v obliki pavšalnega zneska.

Namen javnega poziva bo sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19. 

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9.999,00 EUR.

Do sredstev bodo upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so;

- gospodarske družbe,

-samostojni podjetniki posamezniki in

- zadruge

s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

  • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
  • I 56.101 Restavracije in gostilne,
  • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  • R 90.020 Spremljaj.dej.za umetniško uprizarjanje.

Podjetja bodo morala za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja;

-da so v letu 2019 ustvarila več kot 50.000 EUR prihodkov in da so imela v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

- prijavitelji bodo morali imeti na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do države.

Pred izplačilom odobrenega zneska bo SPIRIT Slovenija ponovno preveril število zaposlenih, ki mora biti najmanj 2 zaposlena v dejavnostih I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter najmanj 1 zaposlen v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

Objava javnega poziva bo na strani www.spiritslovenija.si, rok za prijavo bo zelo kratek, saj se predvideva, da bodo izplačila še v letošnjem letu!


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Fotogalerija