Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah
GZS

Arhiv: Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah

Z odlokom se določajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah. Poleg varovanja zdravja in življenja ljudi se z ukrepi zagotavlja tudi nemoteno delovanje organov, ki odločajo v upravnih zadevah.

Na spodnji spletni strani so pojasnjeni bistveni ukrepi, ki vplivajo na postopke, za vodenje katerih je pristojna Finančna uprava.

https://www.gov.si/novice/2020-12-17-odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-preprecevanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-v-upravnih-zadevah/

 

Vir: FURS

Fotogalerija