Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Obvestilo za izplačevalce dohodkov - preko eDavkov oddajte podatke VIRVDC
GZS

Arhiv: Obvestilo za izplačevalce dohodkov - preko eDavkov oddajte podatke VIRVDC

Izplačevalci dohodkov morate davčnemu organu najpozneje do 31. decembra posredovati podatke o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki ste jih med letom upoštevali pri zavezancu za dohodnino pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu ZDoh-2, pod pogoji iz drugega odstavka 131. člena ZDoh-2.
Oblika in način dostave podatkov je določena v skladu s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

Izplačevalci oddate podatke preko sistema eDavki (VIRVDC).

V primeru, da izplačevalci tega ne storite, davčni organ ne more izdati pravilnega in popolnega informativnega izračuna dohodnine, zavezanci za dohodnino pa morajo posledično vlagati ugovore zoper informativni izračuna dohodnine, kar predstavlja dodatno delo in stroške tako za davčne zavezance kot za davčni organ.

Odnosi z javnostmi
Finančna uprava RS

Fotogalerija