Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Obrazec za pridobitev pomoči za teste na virus SARS-CoV-2 bo na voljo predvidoma 14. 1. 2021
GZS

Arhiv: Obrazec za pridobitev pomoči za teste na virus SARS-CoV-2 bo na voljo predvidoma 14. 1. 2021

Pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge so upravičene do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge, ki jo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do 30. 1. 2021. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku.

Več: https://www.gov.si/novice/2021-01-11-obrazec-za-pridobitev-pomoci-za-teste-na-virus-sars-cov-2-bo-na-voljo-predvidoma-14-1-2021/

Finančna uprava RS

Fotogalerija