Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Pomoč podjetjem s programom Early warning Slovenija, EWS
GZS

Arhiv: Pomoč podjetjem s programom Early warning Slovenija, EWS

 

Pomoč podjetjem s programom Early warning Slovenija, EWS

 Podjetja se v letošnjem letu soočajo s situacijo, ki je poslovanje postavilo v kritična stanja. Korona virus pušča negativne posledice, na katere se ni bilo mogoče predhodno pripraviti. Kljub temu pa je nekaj podjetij našlo svojo priložnost, predvsem zaradi poslovanja preko socialnih omrežij.

Vendar pa niso vse težave v poslovanju povezane s epidemijo, nekatere so prisotne že vrsto let. Javna agencija Spirit je objavila program za podjetja, ki omogoča brezplačno mentoriranje tistim,  ki zaznavajo težave in iščejo možnosti izboljšanja.  Program prispevka k zmanjševanju števila stečajev in ohranitvi delovnih mest.

Podjetja, ki so zašla v težave bodo s pomočjo mentorjev brezplačno prejela ustrezne usmeritve in predloge izboljšav. Mentorji ne izdelujejo analiz in izračunov, ugotavljajo pa ustreznost:

-upravljavske in lastniške funkcije,
-kakovost in dobičkonosnost poslovanja,
-interna platforma za doseganje poslovnih in finančnih učinkov,
-tržne pozicije in konkurenčnost podjetij.  

Kdaj je podjetje v težavah je pogosto subjektivna ocena, zato zasledimo  različna tolmačenja, bodisi iz vidika računovodskih izkazov, finančne likvidnosti oz. nelikvidnosti in drugih kazalnikov, pri čemer je potrebno upoštevati še časovno komponento. Podjetja torej lahko zaznavajo ovire zaradi:

-tehnoloških težav (tehnologija, ki nima več uporabne vrednosti, zastarelost..)

-formalne težave ( podjetje nima ustreznih dovoljenj, soglasij, ustreznega statusa..)

-ekonomske težave (neustrezne marže, nezadostna profitabilnost)

-finančne težave (likvidnostne težave…)

-interne težave (organizacija dela…)

-strateške težave (neustrezna strategija razvoja..)

- mehke vsebine (klima v podjetju, kadri…)

 

Vse težave je potrebno analizirati pri »glavi«, torej pri izvoru, vsekakor pa je pomembno, da se pravočasno ugotovijo in se optimizira poslovanje ter izdela nov ali spremeni poslovni model.

Ob upoštevanju pravočasne detekcije rešitve težav je potrebna objektivna evaluacija stanja s pomočjo podjetniškega svetovalca in mentorja.

Slovenija je ena izmed 10 držav, ki je vključena v program Early Warning, EWS. Model temelji na primeru iz Danske, kjer že 10 let  beležijo uspešne zgodbe premostitve težav v podjetništvu s pomočjo EWS.

Program je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem v težavah, ki uvodoma opravijo razgovor s podjetniškim svetovalcem in se v program prijavijo preko spletnega obrazca.

EWS program poteka v okviru SPIRIT Slovenija, več o programu pa lahko dobite na tej povezavi;  https://www.podjetniski-portal.si/programi/early-warning-slovenia

Na podjetniško svetovanje se lahko naročite v okviru projekta  SPOT svetovanje na e-naslov: irena.tonin@gzs.si

Podjetniška svetovalka
Irena Tonin

Fotogalerija