Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Izvajanje interventne zakonodaje na področju obračuna nadomestil plač - kratkotrajna odsotnost in sobivanje
GZS

Arhiv: Izvajanje interventne zakonodaje na področju obračuna nadomestil plač - kratkotrajna odsotnost in sobivanje

1. KRATKOTRAJNA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI - razlog 13-BOLEZEN-3 DNI

Ukrep kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni brez bolniškega lista do tri zaporedne delovne dni v kosu, ki je bil uveden z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP), s sklepom Vlade ni bil podaljšan, zato je veljal le do 31. decembra 2020. Posebej opozarjamo, da je rok za vložitev elektronskih zahtevkov 31. 03. 2021.
V kolikor za zahtevke, vložene do vključno 31. 01. 2021, ne boste dobili nakazila do vključno 28. 02. 2021, pokličite po telefonu na območno enoto ali izpostavo, ki ste jo označili ob oddaji zahtevka kot prejemnico, in preverite, ali je prejela vaš zahtevek.
Če bo v naslednjem protikoronskem zakonu ta pravica ponovno določena, vas bomo o tem obvestili.
Vse aktualne informacije so objavljene na spletni strani ZZZS v povezavi: Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni

2. SOBIVANJE STARŠEV OB BOLNEM OTROKU - razlog 14-SOBIVANJE

Obvestili smo vas že o tem, da so bile z 98. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 175/2020 in je začel veljati 28.11.2020, začasno dopolnjene določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za obdobje od vključno 28.11.2020 do vključno 31.12.2021.

S PKP 7, natančneje z 8. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), pa je bil omenjeni 98. člen ZIUPDVE dopolnjen.

Glavna novost je, da se pravica do sobivanja lahko odobri tudi za polnoletno osebo, če ima ta z odločbo Centra za socialno delo priznan status invalida. Zaradi navedene širitve pravice je bilo dopolnjeno potrdilo o sobivanju. Potrdilo sedaj vključuje tudi izjavo zavarovane osebe, ki koristi pravico do nadomestila zaradi sobivanja, s katero ta potrjuje, da so podatki na potrdilu o sobivanju pravilni – starost, če sobiva s polnoletno oseba, da ima ta z odločbo CSD priznan status invalida. Če se v postopku refundacije ali izplačila nadomestila ugotovi, da podatki niso resnični, zavarovana oseba ni upravičena do nadomestila oz. je dolžna nadomestilo vrniti.

Spremenjen je tudi način financiranja pravice do sobivanja, in sicer se stroški za financiranje tako storitev prehrane in nastanitve kot tudi nadomestil, zagotavljajo v breme proračuna oz. sredstev EU. Iz tega razloga se v bodoče zahteva, da so obračuni za razlog 14-sobivanje na ločenem zahtevku za refundacijo (ne more biti skupaj z ostalimi razlogi zadržanosti na istem zahtevku).

Opozorili bi radi še na dejstvo, da smo tudi sicer nekoliko dopolnili navodilo glede uveljavljanja pravice do nadomestila zaradi sobivanja. Posebej smo poudarili, da morajo upravičenci do sobivanja, ki jih navaja zakon za to, da bi poleg pravice do plačila stroškov prehrane in nastanitve pridobili tudi pravico do nadomestila, izpolnjevati siceršnje pogoje za pridobitev pravice do nadomestila. Tako pravice do nadomestila zaradi sobivanja nimajo upokojenci, brezposelni, saj v zdravstveno zavarovanje niso vključeni z ustrezno zavarovalno podlago. Prav tako nimajo pravice do nadomestila tiste osebe, ki zaradi nege in varstva otroka oz. hospitalizirane osebe že prejemajo dohodek za ta namen (npr. družinski pomočniki, osebni asistenti, poklicni rejniki), saj se nadomestilo zagotavlja zgolj ob izpadu osebnega dohodka.

Vse informacije o načinu uveljavljanja te pravice najdete na našem portalu za zavezance v povezavi: Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku
Na tem spletnem naslovu je tudi ažurirana preglednica vrst možnih zadržanosti od dela zaradi otroka.


ZZZS

Fotogalerija