Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Katere pravice iz protikorona paketov lahko uveljavljate še do 31. 3. 2021
GZS

Arhiv: Katere pravice iz protikorona paketov lahko uveljavljate še do 31. 3. 2021

31. 3. 2021 se izteče rok za določene ukrepe iz protikorona paketov. Tisti podjetniki in podjetja, ki še niso uveljavljali svojih pravic, imajo do konca marca še možnost, da preko eDavkov na Finančno upravo oddajo naslednje vloge:

 

Izjava o izpolnjevanju pogojev zaradi uveljavljanja mesečnega temeljnega dohodka

Vloga za delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene ali varstva otroka

Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19

Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

Izjava o izplačilu kriznega dodatka

Več informacij o tem, kdo je upravičenec do pomoči, kdaj in kako se uveljavlja pomoč je objavljenih v zgornjih povezavah.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko zavezanci obrnete  tudi na klicni center FURS, ki je dosegljiv na telefonski številki 08 200 1003.

 

Finančna uprava RS
Odnosi z javnostmi

 


Fotogalerija