Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Unovčevanje turističnih bonov pri ponudnikih, registriranih v letu 2021
GZS

Arhiv: Unovčevanje turističnih bonov pri ponudnikih, registriranih v letu 2021

Po trenutno veljavni zakonodaji je kot pogoj za unovčevanje bonov predpisana letnica registriranosti v letu 2020. Poslovni subjekti, ki so se registrirali v letu 2021, tega pogoja ne izpolnjujejo.

V primeru sezonskih sobodajalcev se vsakoletna ponovna registracija, pri kateri poslovni subjekt pridobi novo matično številko, po tolmačenju nosilca zakonodaje, ki ureja področje turističnih bonov (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)), šteje kot registracija novega subjekta. To pomeni, da sezonski sobodajalci, ki so se ponovno registrirali v letu 2021, niso upravičeni do unovčevanja bonov do uveljavitve določb zakona, ki bo predpisal interventne ukrepe za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19. Omenjeni zakon bo pogoj registriranosti v letu 2020 odpravil. Upoštevalo se bo stanje na dan unovčevanja bona. Z začetkom uporabe zakona bo možno unovčevanje bonov tudi pri ponudnikih, registriranih v letu 2021.

FURS je glede tega objavil novico na spletni strani:  https://www.gov.si/novice/2021-06-15-unovcevanje-turisticnih-bonov-pri-ponudnikih-registriranih-v-letu-2021/

SPOT svetovanje osrednjeslovenska regija

Fotogalerija