Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
GZS

Arhiv: Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

V četrtek, 1.7.2021 je bila v Uradnem listu RS objavljena Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Uredba v celoti spreminja dosedanji koncept davčne obravnave povračil potnih stroškov za prevoz na delo in z dela. Do spremembe je veljalo, da se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine stroškov javnega prevoza. V primeru, da delavec iz utemeljenih razlogov ni mogel uporabljati javnega prevoza, pa se v davčno osnovo ni vštevala kilometrina v višini do 0,18 evra na kilometer.

Po novem se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,13 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Ne glede na splošno pravilo pa se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj v višini 30 evrov mesečno ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice. Oba zneska pa se priznavata sorazmerno glede na dneve prisotnosti na delu. To pomeni, da je minimalni znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, 30 evrov (v primeru celomesečne delovne obveznosti), čeprav bi po izračunu kilometrine po splošnem pravilu (znesek kilometrine) znašal znesek, ki ne se všteva v davčno osnovo, manj kot 30 evrov. Ministrstvo za finance je je na svoji spletni strani objavilo dodatno pojasnilo.

Na Gospodarski zbornici Slovenije smo kritični do načina spreminjanja Uredbe, saj je bila sprememba sprejeta brez podpore socialnega dialoga. Tudi finančni učinki spremembe za gospodarstvo niso jasni.

Za realni sektor sprememba stopi v veljavo za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za mesec avgust 2021. V realnem sektorju obstaja kompleksen sistem ureditve povračil stroškov v 25 kolektivnih pogodbah dejavnosti, od katerih je GZS podpisnica triindvajsetih. Sprememba koncepta davčne obravnave povračil potnih stroškov za prevoz na delo in z dela terja daljše prehodno obdobje za uskladitev s spremembami, saj imajo tudi kolektivne pogodbe ter interni akti podjetjih različne sisteme ureditve povračil stroškov prevoza. Zato pričakujemo nemalo težav pri uveljavljanju sprememb v praksi. Takšen način spreminjanja zakonodaje je slab za predvidljivost slovenskega poslovnega okolja.

Fotogalerija