GZS

Arhiv: Mala in srednja podjetja, ki želijo izkoristiti uporabo naprednih superračunalniških storitev so vabljena da prijavijo eksperimente na javni razpis v okviru projekta FF4EuroHPC

V okviru evropskega projekta FF4EuroHPC (H2020), ki se je pričel izvajati v septembru 2020, poteka drugi javni razpis namenjen malim in srednjim podjetjem (MSP). Namen projekta je seznaniti MSP s superračunalništvom,  naprednimi tehnologijami ter koristmi, ki jih uporaba le-teh prinaša podjetništvu ter industriji. Drugi razpis (Open Call 2) je bil odprt 22. junija in bo odprt do 29. septembra 2021. Na voljo je 5 mio. EU nepovratnih sredstev. Za posamezne prijavljene projekte (eksperimente) bo na voljo sofinanciranje v višini do 200.000 EUR.

Dve izjemno uspešni seriji projektov Fortissimo, ki sta potekali med leti 2013 in 2018, sta v začetku septembra dobili že tretje nadaljevanje in sicer Fortissimo for EuroHPC, oziroma krajše FF4EuroHPC. Projekt je sofinanciran v okviru programa Obzorje 2020 (H2020) v višini 9,9 milijona EUR, zasnovan pa je pod okriljem Evropske komisije in EuroHPC Joint Undertaking-a. Koordinator projekta je Univerza v Stugartu (HLRS), v konzorciju šestih partnerjev pa je tudi slovenski ponudnik superračunalniških storitev, Arctur.

Cilj projekta je seznaniti mala in srednja podjetja s superračunalništvom (ang. High-Performance Computing, HPC) in naprednimi tehnologijami (umetno inteligenco, strojnim učenjem, podatkovno analtiko) ter koristmi, ki jih uporaba le-teh prinaša podjetništvu ter industriji. Namreč, podjetja lahko s pomočjo računalniških simulacij, modeliranja, podatkovne analitike, strojnega učenja ali umetne   inteligence svoje produkte ali storitve razvijejo ali optimizirajo v krajšem času, pri tem prihranijo stroške in postanejo konkurejčnejša na trgu.

Projekt ni zgolj tehnološko-razvojno naravnan, ampak temelji na praktičnih problemih, s katerimi se soočajo mala in srednja podjetja pri razvoju svojih produktov.

Iščejo se inovativni eksperimenti, za vsak eksperiment pa je namenjenih 200.000 EUR nepovratnih sredstev.

Drugi javni razpis se je odprl 22. junija letos in bo odprt do 29. septembra 2021. Na razpisu lahko sodelujejo mala in srednja podjetja iz različnih industrij tako, da prijavijo svoje eksperimente – projekte produktov ali storitev, ki jih želijo nadalje razviti ali optimizirati s pomočjo superračunalniških tehnologij. Prednost bodo imela inovativna, agilna podjetja iz različnih sektorjev, še posebej s področju inžiniringa in proizvodnje ter področij, ki razvijajo produkte, ki prinašajo hitro gospodarsko rast.

Vse dodatne informacije so objavljene na
spletni strani projekta, podjetja pa se lahko za dodatna pojasnila obrnejo tudi na Arctur preko e-pošte eurohpc-ff4@arctur.si.

Poiščite ideje za eksperimente v preteklih izvedbah Fortissimo projektov

V prejšnjih dveh izvedbah projektov Fortissimo je sodelovalo 92 evropskih podjetij iz različnih industrijskih sektorjev (proizvodnje, energetike, avtomobilske in letalske industrije, urbanističnega načrtovanja in gradbeništva, medicine, idr.), nastalo pa je 79 izjemnih zgodb o uspehu. Zgodbe na jedrnat način prikazujejo reševanje specifičnih problemov s pomočjo naprednih tehnologij in vsebujejo razlago vseh koristi, ki so jih podjetja dobila ob izvedbi eksperimenta. Zgodbe o uspehu si oglejte tukaj.

SPOT osrednjeslovenske regije

Fotogalerija