GZS

Samostojni podjetniki in plačevanje prispevkov

Samostojni podjetniki in plačevanje prispevkov

 

Samostojni podjetniki, ki na območju Republike Slovenije opravljajo samostojno dejavnost so zavezani za plačilo prispevkov in sicer v primeru, da so samozaposleni za plačilo prispevkov za osnovno socialno zavarovanje in v primeru, da dejavnost opravljajo kot postranski poklic, pa zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Osebe z dejavnostjo, našem primeru samostojni podjetniki, morajo poslovati s Finančno upravo RS elektronsko prek portala e-Davki. To pomeni, da morajo obračune predlagati izključno elektronsko preko portala e-Davki.

Pred prvo uporabo portala e-Davki je obvezna registracija. Zavezanec se lahko v eDavke registrira na dva načina. Enostavnejši način je registracija z davčno številko in geslom. Drugi način je registracija z kvalificiranim digitalnim potrdilom. V tem primeru lahko zavezanec izbere eno izmed štirih kvalificiranih digitalnih potrdil, digitalno potrdilo sigen-ca je za fizične osebe brezplačno.

Vse pogosteje pa se samostojni podjetniki odločajo za uporabo Mobilne aplikacije eDavki, ki je sicer namenjena fizičnim osebam, ki nimajo dejavnosti. Zelo priporočljivo pa je, da jo uporabljajo tudi fizične osebe z dejavnostjo. V mobilni aplikaciji je namreč med drugim na voljo
 poenostavljen vpogled v knjigovodsko kartico, kjer lahko podjetnik / zavezanec z enim klikom preveri, ali že ima obveznost plačila akontacije davka ali prispevkov za socialno varnost, v kakšni višini je ta obveznost in do kdaj mora znesek poravnati. Omenjena aplikacija tudi  samoiniciativno obvešča zavezanca o izteku roka plačila obveznosti na podlagi t.i. »push obvestil« tudi če je aplikacija zaprta. V mobilno aplikacijo eDavki se zavezanec registrira z davčno številko in geslom. Vstop z digitalnim potrdilom v mobilno aplikacijo ni mogoč. Za mobilno aplikacijo eDavki in spletni portal eDavki se uporablja isti uporabniški račun. Če ste se v eDavke že registrirali z davčno številko in geslom preko spletnega portala eDavki, se vam v mobilno aplikacijo ni treba na novo registrirati.

Kot smo že na začetku povedali se morajo osebe z dejavnostjo se morajo vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja. V to zavarovanje se vključijo že ob registraciji dejavnosti na točki portala SPOT.

Obvezno socialno zavarovanje zajema štiri obvezna zavarovanja:

- pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ),

- zdravstveno zavarovanje (ZZ),

- zavarovanje za starševsko varstvo,

- zavarovanje za primer brezposelnosti.


Osebe z dejavnostjo /samostojni podjetniki so same zavezanci za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost delojemalca in prispevkov delodajalca.

Davčni organ sestavlja predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vroča zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora podjetnik sam predložiti OPSV najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Prispevki za socialno varnost pa morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.


Na Finančni upravi zavezancem omogočamo enostavno plačevanje davkov tako, da lahko svoje obveznosti plačajo s spletnim plačilom direktno iz eDavkov (tako s spletnega portala kot mobilne aplikacije). Vse izbrane davke je tako mogoče plačati z enim plačilnim nalogom.

Spletno plačilo neposredno iz eDavkov omogoča enostavno plačilo vseh davkov skupaj z enim plačilnim nalogom. Ta možnost plačevanja je zaenkrat na voljo za uporabnike NLB klika in Bank@Net. Vsi registrirani uporabniki eDavkov, ki so uporabniki spletne banke NLB klik in Bank@Net. Gre za spletne banke, ki so vključene v sistem spletnih plačil pri Upravi za javna plačila (UJP).

V knjigovodski kartici (odprte postavke) v eDavkih izberete obveznosti, ki jih želite plačati in kliknete na gumb ePlačilo za dostop do spletne banke. Ne glede na število izbranih obveznosti v eDavkih, ki se plačujejo blagajnam proračuna države, proračunov občin, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Zavodu za Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), bo v spletno banko posredovan le en plačilni nalog. Posredovan plačilni nalog vsebuje vse podatke, potrebne za izvršitev plačila, vključno z zneskom zamudnih obresti, če se plačilo izvrši po poteku roka za plačilo. Po prejemu plačila, pa je znesek avtomatično razporejen blagajnam, ki jim posamezna dajatev pripada. 

Podrobnejše navodilo za plačevanje iz eDavkov vključno z video predstavitvijo najdete 
na spletni strani Finančne uprave.

Tanja Jamnik

SPOT svetovanje osrednjeslovenske regija 

Fotogalerija