Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni - podaljšanje ukrepa do 28. 2. 2022
GZS

Arhiv: Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni - podaljšanje ukrepa do 28. 2. 2022

Dne 29. 12. 2021 je bil v Uradnem listu RS, št. 206/2021 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki je začel veljati  30. 12. 2021. ZDUPŠOP v 21. členu podaljšuje veljavnost 31. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZDUOP), zato lahko delavci pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni  uveljavijo do 28. 2. 2022 (po ZDUOP je ta pravica veljala od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021). 

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavec mora o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti, ter v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja. 
Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delodajalcu refundira izplačano nadomestilo v breme Proračuna Republike Slovenije.

Delodajalci lahko zahtevke za refundacijo vložijo v elektronski obliki najpozneje do 31. 5. 2022.
Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce)

SPOT svetovanje osrednjeslovenske regije
Tanja Jamnik

 

 

Fotogalerija