Gospodarska Zbornica Slovenije | Spodbude za raziskovalne razvojne projekt NOO
GZS

Spodbude za raziskovalne razvojne projekt NOO

 

Javna agencija Spirit je objavila Javni razpis za spodbude za raziskovalne razvojne projekt NOO.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, povečanju produktivnosti, vlaganju v raziskave in razvoj, krožnemu gospodarstvu, preprečevanju onesnaženja, torej na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov ali storitev z visoko dodano vrednostjo.  

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago  je 45.000.000 EUR.

Sofinanciranje bo namenjeno najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij.

Ciljne skupine; Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja kot  konzorcijski partnerji, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja.

Izključeni so javni zavodi. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno organizacijsko obliko.

Rok za oddajo vlog: 17.5.2022 ter 3.4.2023.

Prijavni obrazec za
pripravo in oddajo elektronske vloge bo predvidoma odprt v 30. delovnih dneh po objavi javnega razpisa.

Več informacija o razpisu in pogojih: https://www.spiritslovenia.si/razpis/382

Agencija bo predvidoma organizirala informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo prav tako objavljene na spletnem naslovu:  Javna agencija | SPIRIT Slovenija (spiritslovenia.si)

Irena Tonin
SPOT svetovanje osrednjeslovenske regije

 

 

 


Fotogalerija