Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Dnevi slovenskega lesarstva - »Les - naša zelena prihodnost«
GZS

Arhiv: Dnevi slovenskega lesarstva - »Les - naša zelena prihodnost«

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktoratom za lesarstvo vabi na 3. Dneve slovenskega lesarstva, osrednji nacionalni strokovni dogodek slovenske lesne industrije,13. in 14. aprila 2022 v Grand Hotel Union, Ljubljana. Dogodek bo potekal v živo. PrijavaDnevi slovenskega lesarstva 2022 bodo osredotočeni na izzive lesne in pohištvene industrije iz okoljskega vidika, krožnega gospodarstva, kadrov v lesarstvu, internacionalizacije in implementacije industrijske strategije, v kateri ima lesno- predelovalna panoga zelo pomembno vlogo.


Dogodek bo povezovala
 Marjana Grčman.

Dogodek bo obogaten s podelitvijo nacionalne nagrade za »LESARSKI PRESEŽEK LETA 2022«.

Osnutek programa dogodka:

Sreda, 13. april 2022

9:15 - 10:00 Registracija udeležencev


10:00 - 10:05 Pozdravni nagovor

 • Simon Zajc, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

10:05 - 10:25 Uvodni nagovori

 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Rok Capl, v. d. direktorja, SPIRIT Slovenija, javna agencija
 • Igor Milavec, direktor, Združenje lesne in pohištvene industrije, GZS
 • Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

10:25 - 10:45 Uvodno motivacijsko predavanje

Potrebe in pričakovanja pohištvenega sektorja

 • Velko Gortnar, Alples d.d.

10:45 - 12:00 Okrogla miza (izzivi lesne in pohištvene industrije, implementacija industrijske strategije, krožno gospodarstvo)

 • Uvodnik: Izzivi in perspektiva evropske pohištvene industrije, Edi Snaidero, predsednik EFIC - Konfederacije evropske pohištvene industrije (v angleščini)
 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Anton Harej, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Metka Gorišek, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor
 • doc. dr. Iztok Šušteršič, InnoRenew CoE
 • prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
 • Albin Škalič, direktor, Murales d.d.
 • Marko Lukić, direktor, Lumar IG d.o.o.

Moderatorka okrogle mize: dr. Andreja Kutnar, direktorica, InnoRenew CoE

12:00 - 12:45 Interaktivna diskusija z občinstvom

Pogovor z občinstvom ter izmenjava izkušenj na osnovi ključnih vprašanj vezanih na tematiko okrogle mize


Moderatorka diskusije: dr. Andreja Kutnar, direktorica, InnoRenew CoE

12:45 - 13:30 Odmor

13:30 - 16:00 Aktualnosti in strokovna predavanja

 • Predstavitev novega izvedbenega načrta ukrepov za razvoj lesne industrije
  - Kim Turk Mehes, Deloitte
 • Predstavitev novih finančnih spodbud (razpis NOO, razpis za mikro podjetja, horizontalni razpisi)

- Darko Sajko, Direktorat za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Priložnosti lesne industrije v okviru Fit for 55 ter Podnebnega sklada

- Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor

 • Vpliv spremembe strukture gozdov na priložnosti za razvoj lesne industrije

- dr. Simon Poljanšek, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 • Uredba o zelenem javnem naročanju z vidika lesa

- Maja Marinček, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo

 • Oblikovanje, blagovne znamke in trženje pohištvenih produktov z vidika sprememb, ki jih prinaša krožna ekonomija

- Lynne Elvins (posnetek predavanja v angleškem jeziku)

 • Trendi in inovativne rešitve v leseni gradnji

- Martin Hladnik, iQwood d.o.o.

17:30 - 18:15 Podelitev nacionalne nagrade za »LESARSKI PRESEŽEK LETA 2022«

18:15 - 19:15 Pogostitev in druženje

Četrtek, 14. april 2022 

9: 15 - 10:00 Registracija udeležencev

SKLOP 1: KADRI V LESARSTVU


10:00 - 10.30 Predstavitve:

 • Okvir prenove študijskih in srednješolskih programov

- Nataša Hafner Vojčič, Sektor za srednje in višje šole, MIZŠ

 • Prenova študijskih in srednješolskih programov na področju lesarstva

- Marko Petrič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo in Aleš Hus, Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 3.0

- Bernard Likar, Lesarski grozd

 • Mednarodni projekt ALLVIEW - razvoj učnih vsebin za lesno panogo prihodnosti

- Jože Kropivšek, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo


10.30 - 11.00 Razprava na temo kadri in poklici v lesarstvu, dualni sistem 
 

 • Damir Orehovec, državni sekretar, MIZŠ
 • Marko Kajzer, KAMPO d.o.o.
 • Denis Stepančič, Podgorje d.o.o.
 • prof. dr. Marko Petrič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo in Aleš Hus, Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor

Moderatorka razprave: mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje

11.00 - 11.30 Predavanje za podjetnike in obrtnike

 • Vrednotenje kakovosti površin pohištva

- doc. dr. Matjaž Pavlič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

11:30 - 11:45 | Odmor


SKLOP 2: INTERNACIONALIZACIJA

11:45 - 12:15 Internacionalizacija/pomoč lesarskim podjetjem pri vstopu na tuje trge:

 • Podpora Direktorata za lesarstvo in SPIRIT Slovenija pri nastopih na tujih trgih

- Mateja Jarc, SPIRIT Slovenija, javna agencija

 • Primer dobre prakse uspešne internacionalizacije

- Robert Florjančič, Mizarstvo Florjančič d.o.o.

 • Predstavitev mednarodnega projekta »Furniture Go International«

- Valeria Manea, Transilvanian Furniture cluster, koordinator projekta FGOI (predavanje v angleškem jeziku)


12:15 - 13:00 Pogostitev in druženje


13.00 - 14.00 Mednarodna poslovna srečanja 
na področju pohištva, lesene gradnje ter opreme (hibridno ob podpori b2b spletne platforme, prijavite se lahko TUKAJ)


14.00 - 17.30 Študijski ogled podjetja za tuje udeležence

Organizator si pridržuje pravico k spremembi programa.  Vse morebitne spremembe  programa bodo sproti objavljene na  spletni strani https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/dnevi-slovenskega-lesarstva-2022-39301.

Udeležba na dogodku je mogoče na podlagi predhodne prijave prav tako na dnu spletne strani https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/dnevi-slovenskega-lesarstva-2022-39301.

Tanja Jamnik
SPOT svetovanje osrednjeslovenske regije

Fotogalerija