Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022
GZS

Arhiv: Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Slovenski regionalno razvojni sklad (Sklad) je v Uradnem listu št. 103/2022 z dne 29.07.2022 objavil nov javni razpis za podjetništvo - B ENERGETIKA MSVP 2022. 

Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
o Učinkovita raba energije za naložbe na področju:
• naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,
• izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
• vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov,
• uvedbe sistema upravljanja z energijo,
• energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu.
o Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam za naložbe na področju:
• toplotne izolacije, in sicer: fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi, ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
• zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
• vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav,
• zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

Razpisani znesek: 3.000.000 EUR iz sredstev Sklada. Oblika sredstev: posojilo

Podrobnosti tega in tudi  drugih razpisov so objavljene na http://www.srrs.si

Slovenski regionalno razvojni sklad
Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Telefon: (01) 836-19-53
Email: info@srrs.si

SPOT svetovanje osrednjeslovenske regije


 

Fotogalerija