Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Spodbude v lesarstvu
GZS

Arhiv: Spodbude v lesarstvu

Slovenski podjetniški sklad  je objavil razpis, ki bo spodbudil konkurenčnost in razvoj mikro podjetij na področju lesarstva.

 

Razpis je namenjen lesno-predelovalnim mikro podjetjem z do 10 zaposlenimi. Namen tega javnega razpisa je spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine, lesa.

 

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikro podjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, ki bo dosežen s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev. Višina razpoložljivih sredstev je 1,8 milijona evrov, višina subvencije je od 15.000 do 70.000 evrov. Stopnja sofinanciranja je do 60%.

 

Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31. 8. 2023 s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev.

 

Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada.

 

Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

 

4. september 2023 do 14.00 ure

6. november 2023 do 14.00 ure oziroma do porabe vseh sredstev

 

Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada so dostopne podrobnejše informacije

 

Fotogalerija