Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Pomoč MSP na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine
GZS

Arhiv: Pomoč MSP na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine


Kaj je intelektualna lastnina? Sam izraz se nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta oziroma razuma.  Med pravice intelektualne lastnine spadajo patenti, dodatni varstveni certifikati, modeli, znamke, avtorske in sorodne pravice, geografske označbe, registrirane topografije polprevodniških vezij, žlahtniteljske pravice in firme.

Pravice intelektualne lastnine so zasebne narave, zato morajo za njihovo uveljavljanje poskrbeti imetniki pravic sami. Prav tako kot varstvo intelektualne lastnine so pomembni tudi postopki, s katerimi imetniki uveljavljajo  oziroma branijo v primeru njihove kršitve.  Brez dovoljenja imetnika pravice intelektualne lastnine komercialno izkoriščanje predmeta pravice ni dovoljeno.

 Urad RS za intelektualno lastnino in Evropska patentna organizacija sta podpisala sporazum o sodelovanju pri poizvedbah, kateri bo omogočal hitrejše pridobivanje informacij v postopkih podelitve patenta. Prijavitelji evropskih in mednarodnih patentnih prijav bodo imeli za izum, ki ga bo predhodno potrdil Evropski patentni urad, še dodatne finančne ugodnosti.

 

Urad RS za intelektualno lastnino, skupaj s Češkim uradom za industrijsko lastnino in Avstrijskim patentnim uradom, sodeluje v pilotnem projektu Urada EU za intelektualno lastnino. V sodelujočih državah bodo strokovnjaki s področja intelektualne lastnine sodelovali v projektu poimenovanem »IP Scan Enforcement«.

Pilotni projekt bo potekal od septembra do novembra 2023, v okviru projekta pa lahko mala in srednje velika podjetja (MSP) iz Slovenije prejmejo vrednotnico v višini 1.350 €.  Gre za finančno pomoč, ki je na voljo za svetovanje oziroma strokovno pomoč, ki jo MSP lahko prejme s strani strokovnjakov na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (npr. spori glede kršitev pravic intelektualne lastnine, ugovori zoper prijave znamk, zahteve za ničnost pravic, kazenski, civilni in drugi spori).


MSP lahko oddajo elektronsko vlogo   za pridobitev vrednotnice za novo storitev (v angleščini), do 8. decembra 2023.

Ko prejmejo vrednotnico s strani EUIPO se lahko MSP iz Slovenije za izvedbo storitve obrnejo na Urad za intelektualno lastnino, ki jih bo napotil na strokovnjake s področja intelektualne lastnine, ki sodelujejo v pilotnem projektu.

 

 

Pripravila: Mojca Umek

SPOT Svetovanje osrednjeslovenske regije

 

 

 

Vir: MGTŠ

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 


Fotogalerija