Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Sporočilo za medije: Zbornica računovodskih servisov tudi letos opozarja na nujnost podaljšanja roka za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov

  Ljubljana, 20. december 2021 – GZS-Zbornica računovodskih servisov (ZRS), ki združuje 500 podjetij, ki se ukvarjajo z računovodsko dejavnostjo, je 30. novembra 2021 na Ministrstvo za finance (MF) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) naslovila predlog za podaljšanje roka za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil za leto 2021. 8. decembra 2021 je MF odgovorilo, da podaljšanje rokov za oddajo davčnih obračunov za leto 2021 trenutno ni predvideno. Zaposleni v računovodskih servisih, so v zadnjih mesecih močno obremenjeni in opozarjajo na velike stiske.

  Ker je MF predlog ZRS zavrnilo, je ZRS 20. decembra 2021 na poslanske skupine poslala predloge amandmajev k Predlogu zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19, EPA: 2297 – VIII, z dne 17. december 2021 v zvezi s predložitvijo davčnih obračunov in letnih poročil.

  Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) je pripravila Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: predlog interventnega zakona), ki ga je dne, 19. novembra 2021 vložila v zakonodajni postopek.

  Vsi ukrepi, ki so jih vsebovali interventni zakoni za pomoč gospodarstvu, zlasti pa finančni ukrepi, so že doslej občutno povečali obseg dela računovodskim servisom. Glede na prihajajoče nove ukrepe, ZRS predvideva, da bo ponovno prišlo do večjega pritiska na delo računovodskih servisov, kar pomeni večje obremenitve.

  Glede na okrnjeno delovanje zaposlenih v računovodskih servisih zaradi povišanega števila okuženih in obolelih ter povečanimi izostanki z dela zaradi višje sile, kar onemogoča ustrezno načrtovanje dela ob zahtevanih predpisanih rokih za oddajo različnih poročil državnim in drugim organom, v ZRS poslanskim skupinam predlagamo, da podprejo in vsebinsko povzamejo predloge ZRS ter jih v obliki amandmajev uveljavljajo na Odboru za finance k predlogu interventnega zakona, in sicer:

  • podaljšanje roka za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
  • podaljšanje roka za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb,
  • podaljšanje roka za pripravo in posredovanje zaključnih računov in letnih poročil za leto 2021, ki se oddajata AJPES, in sicer za dva meseca (do 31. maja 2022),
  • podaljšanje roka za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, za določitev nove zavarovalne osnove v letu 2021 (najpozneje za mesec junij) in
  • podaljšanje skrajnega roka za sestavo in odpremo informativnega izračuna dohodnine za leto 2021 (z 31. maja 2022 na 30. junij 2022).

  V primeru, da se epidemiološko stanje v državi ne bi izboljšalo oziroma bi se celo poslabšalo, ali če pri prišlo do ponovne razglasitve epidemije ali zaprtja države, pa naj se v alinejah omenjeni roki podaljšajo za dodatnih 30 dni.

  Lanskoletno podaljšanje en dan pred rokom za oddajo letnih poročil za leto 2020, ni pomenilo bistvene razbremenitve računovodskih servisov; zato v ZRS že dovolj zgodaj opozarjamo na prihajajoče obremenitve. Glede na napovedi hitrega širjenja različice virusa »omikron« so ta opozorila več kot utemeljena.

  ZRS zato ponovno poziva Vlado, da čimprej podaljša rok za oddajo letnih poročil ter davčnih obračunov za 2021.

   

  Kontaktna oseba za predstavnike medijev:

  Polonca Podgoršek, direktorica
  Zbornica računovodskih servisov
  tel: 01 5898 314
  e-pošta: zrs@gzs.si

   

   

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi