Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Odziv Zbornice računovodskih servisov na uvodnik revije Denar

  Sporočilo za javnost

  Ljubljana, 26. maj 2020 - V majski številki revije Denar in na spletni strani revijadenar.si je bil objavljen prispevek odgovornega urednika, mag. Ivana Simiča, ki vsebuje nekaj napačnih in pavšalnih navedb o Zbornici računovodskih servisov (ZRS) in odzivih računovodske stroke na ukrepe za pomoč gospodarstvu ob izbruhu epidemije koronavirusa. Zato uveljavljamo našo pravico do popravka oziroma odgovora, v katerem podajamo nekaj popravkov in pojasnil k omenjenemu prispevku.

  Mag. Simič piše: »Mnogi ali verjetno skoraj vsi, ki so danes člani Zbornice računovodskih servisov, tudi naše podjetje je član, sploh ne vedo, kako so nastali in kje so njihovi začetki.« Gre za pavšalno in predvsem podcenjevalno navedbo, saj veliko naših članov dobro ve, kdo vse je sodeloval pri ustanavljanju Sekcije podjetij računovodskih, knjigovodskih, revizijskih in davčno svetovalnih storitev, ki je kmalu po ustanovitvi postala Združenje računovodskih servisov in kasneje Zbornica računovodskih servisov.

  Glede odziva na interventne ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo pa bi radi pojasnili, da ZRS nikjer ni podajala pavšalnih kritik, tako, kot je to prikazano v prispevku, pač pa je ZRS  podala le utemeljeno kritiko zaradi nedorečenosti t.i. »mega« zakona. Da so bile določbe zakona nedorečene, se je potrdilo s tem, da so bili potrebni popravki in spremembe tega zakona, ki jih ni bilo malo, zlasti v izvedbenem delu, ki je najbolj vznemirjal računovodje. Zato sta tudi panika in negodovanje računovodij bila v tem času razumljiva in jih ni mogoče obravnavati kot blatenje, zaničevanje ali karkoli drugega, kar je navedeno v prispevku. Predvsem pa ostro nasprotujemo temu, da se kakršnokoli morebitno »obračunavanje« med avtorjem prispevka in katerimkoli računovodjem kakorkoli povezuje z Zbornico računovodskih servisov.

  ZRS je bila v času izrednih razmer dnevno v stiku z vodstvom AJPES-a in FURS-a z namenom usklajevanja, pojasnjevanja in izvajanja ukrepov, svoje predloge in pripombe je podala tako znotraj predlogov in pripomb GZS, kakor tudi z dvema ločenima predlogoma amandmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo. Pri pripravi sprememb tega zakona pa je s svojimi predlogi in pripombami sodelovala tudi neformalno. Vse to se je odražalo tudi v nekaterih sprejetih predlogih ZRS.

  Dejstvo je, da so bili prav računovodje tisti, ki so s svojim delom v popoldanskih in večernih urah iskali razlage in pojasnila za sprejeto zakonodajo. Prav tako so bili računovodje tisti, ki so pred lastne koristi postavili skrb za svoje naročnike, jim nudili podporo, jim svetovali v težkih trenutkih ter predvsem skrbeli za to, da so bile obveznosti izpolnjene pravočasno in so njihovi naročniki lahko pričakovali in tudi prejeli nujno potrebna sredstva že med prvimi nakazili.

  Res je, da se je pokazala prednost tistih, ki veliko vlagajo v izobraževanje svojih zaposlenih in v sodobno programsko opremo, je pa tudi res, da so tudi ti, visoko strokovni računovodski servisi z dolgoletno poslovno tradicijo in odlično programsko opremo, imeli velike težave pri svojem delu, kar zagotovo meče sence na sprejeto zakonodajo.

  Nikoli nismo trdili, da zastopamo štiri tisoč računovodij, ZRS namreč zastopa samo svoje člane, med katerimi so družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo računovodsko dejavnost.

  Smo pa zagotovo reprezentativna zbornica te dejavnosti. Kot stanovska zbornica zastopamo interese svojih članov in med drugim skrbimo tudi zato, da se z zakoni zagotavljajo delovni pogoji, v katerih bodo računovodje lahko kakovostno opravljali svoje delo – to pa velja tudi za obdobje, ko se prilagajamo izrednim razmeram.

  V tem smislu štejemo vsebinske kritike svojih članov kot utemeljene. Še enkrat pa poudarjamo, da ZRS kritik ni podajala pavšalno in kar vse povprek. Kot odgovorna zbornica menimo, da je v tem času bilo mnogo bolj pomembno kot kritizirati, pravočasno informirati svoje člane z aktualnim dogajanjem in zakonodajo. In vse to smo počeli dnevno z obvestili in v pismih članom, objavljali smo vse spremembe zakonodaje, navodila pristojnih inštitucij in pripravljali preglednice sprejetih ukrepov. Vse to je rezultiralo tudi v izjemno povečanem obisku naše spletne strani  v tem obdobju.

  Ob tej priložnosti pa bi želeli urednika še spomniti, da je Zbornica računovodskih servisov ena od organizacijskih enot v Gospodarski zbornici Slovenije, ki je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v državi. S svojim znanjem in izkušnjami smo kompetenten sogovornik državi – tako z vidika izvršilne kot tudi zakonodajne oblasti. Zato bomo tudi v prihodnje (kot že do sedaj) spremljali zakonodajo in v skladu s sprejetimi pravili zakonodajnega postopka podajali pripombe, predloge in svoje mnenje o predpisih, ki zadevajo računovodsko stroko, saj s tem uresničujemo eno od nalog za zastopanje interesov naših članov in s tem svoje poslanstvo.


   

  Fotogalerija

   

  Arhivi