Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Izjava za javnost: ZRS opozarja na preobremenjenost računovodske stroke med epidemijo bolezni COVID-19

  Ljubljana, 14. januar 2021 – GZS-Zbornica računovodskih servisov (ZRS) opozarja na preobremenjenost izvajalcev računovodskih storitev, ki poleg rednega dela in bližajočega se roka za oddajo letnih poročil za 2020, spremljajo tudi obsežne zakonodajne ukrepe za pomoč gospodarstvu ob epidemiji koronavirusa.

  Epidemijo koronavirusa, ki v zadnjih mesecih korenito vpliva na življenja državljanov Slovenije in gospodarsko dejavnost v državi, tudi računovodska stroka občuti kot izredne razmere, v katerih se še naprej trudi kakovostno opravljati svoje delo. Čeprav računovodski servisi glede na svojo ekonomsko moč nimajo večjega vpliva na rast bruto domačega proizvoda, pa predvsem zaradi posrednega vpliva na razvojne odločitve malih in srednjih podjetij ter svoje vloge v sistemu javnega gospodarskega informiranja, predstavljajo pomemben dejavnik gospodarstva.

  Računovodje so se že v prvem spomladanskem valu epidemije ob upoštevanju ukrepov za zajezitev epidemije hitro prilagodili varnemu delu od doma ali v poslovnih prostorih. Ker pa je med izvajalci računovodskih storitev velik delež zaposlenih s predšolskimi ali šoloobveznimi otroki, ki trenutno ne hodijo v vrtec oziroma šolo, usklajevanje družinskega in strokovnega življenja predstavlja veliko oviro.

  Dodatna obremenitev na sicer običajen obseg dela računovodij pa je v teh časih še natančno spremljanje interventne zakonodaje, ki jo moramo dobro poznati, da bi našim strankam lahko zagotovili kakovostne storitve in pomoč za premagovanje izrednih gospodarskih okoliščin v času epidemije.

  Zbornica računovodskih servisov zato v imenu svojih članov vlado opozarja na preveliko preobremenjenost računovodske stroke tudi v drugem valu epidemije, ki je po skoraj celoletnem povečanem obsegu in štirih mesecih res intenzivnega dela na robu svojih zmogljivosti. Izpostaviti želimo predvsem prehitro spreminjanje interventne zakonodaje vključno z vsemi popravki in nedoslednimi pojasnili, ki se povrh vsega skoraj dnevno spreminjajo. To zelo otežuje izvajanje zakonodaje v praksi. Ponovno želimo ponuditi našo strokovno pomoč pri načrtovanju ukrepov. Obenem pa smo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (pristojnemu za Zakon o gospodarskih družbah) in Ministrstvu za notranje zadeve (pristojnemu za Zakon o političnih strankah in Zakon o društvih) ponovno predlagali podaljšanje roka za pripravo in predložitev letnih poročil za leto 2020 z 31. marca na 31. maj 2021, kar bi računovodski stroki znatno olajšalo trenutne izjemne delovne pogoje ter pravočasno preprečilo kazni, ki bi bile posledice izpadov v delovnih procesih zaradi obolevanja zaposlenih v računovodskih servisih in zaposlenih pri strankah za koronavirusom.

  Naš predlog podpiramo tudi z rezultati ankete, ki smo jo v začetku januarja 2021 izvedli med člani ZRS:

  • Na vprašanje, koliko dodatnih ur tedensko so porabili za študij interventnih ukrepov, je 25 odstotkov odgovorilo, da za to porabijo do 5 ur, 42 odstotkov pa jih porabi od 6 do 10 ur.
  • 38 odstotkov anketiranih zaradi interventnih ukrepov mesečno na zaposlenega beleži od 1 do 10 nadur, 25 odstotkov od 11 do 20 ur, po 8 odstotkov pa od 21 do 30 in 31 do 40 nadur.
  • 66 odstotkov vprašanih ima do 30 % zaposlenih, ki zaradi epidemije delajo od doma in 30 % zaposlenih ter 19 odstotkov med 31 in 50 %.
  • Od 1. marca 2020 je bilo pri kar 71 odstotkih anketirancev zaradi karantene ali bolezni odsotnih do 10 % zaposlenih, 19 odstotkov pa do 50 %.
  • 76 odstotkov zaposlenih jih je odgovorilo, da je bilo zaradi varstva otrok odsotnih do 20 % zaposlenih, 23 % zaposlenih pa do 40 %.
  • 71 odstotkov zaposlenih jih je odgovorilo, da ima predšolske otroke do 20 % zaposlenih, 16 odstotkov zaposlenih pa do 40 %, 19 odstotkov pa do 100 %.
  • 37 odstotkov zaposlenih jih je odgovorilo, da ima šoloobvezne otroke do 20 % zaposlenih, 42 odstotkov zaposlenih pa do 40 %, 20 odstotkov pa do 100 %.

  Kontakt za dodatna pojasnila in izjave:
  Aleksander Štefanac, predsednik GZS-Zbornica računovodskih servisov
  Tel.: 01/5898 316
  e-pošta: zrs@gzs.si 

  Fotogalerija

   

  Arhivi