Zbornica računovodskih servisov

O Zbornici računovodskih servisov, 1. 2. 2016

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je vseslovenska organizacija podjetij in samostojnih podjetnikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. Register članov ZRS v tem trenutku združuje 497 članov.

Poglavitne naloge ZRS so skrb strokovnost računovodske dejavnosti, skrb za ugled zbornice, izobraževanje in mednarodno povezovanje članov ter zastopanje njihovih interesov tako do državnih institucij kot tudi v Evropski zvezi računovodij (EFAA).

Zaradi težke tržne situacije, s katero se soočajo računovodski servisi, izvajalci računovodskih storitev in potreb trga, se je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov odločil ubrati pot regulacije dejavnosti po norveškem modelu. ZRS je oktobra 2014 sprejela  Standard izvajalcev računovodskih storitev, ki velja od 01.01.2015 dalje. Standard opredeljuje osnovne pogoje za kakovosti izvedbe storitev, zagotavljanje ustreznega kadra, delovnega okolja in ustreznega odnosa do naročnikov. 106 izvajalcev računovodskih storitev je na ZRS poslalo izjavo in pridobilo Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s standardom.

OSEBNA IZKAZNICA

 • Naziv: GZS – ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV
 • Sedež: Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
 • Predsednik: Aleksander Štefanac
 • Direktorica: Polonca Podgoršek
 • Ustanovitev: 1996
 • Število članov: 497
 • Telefon: 01 5898 316
 • Internet: www.gzs.si/zrs
 • Elektronski naslov: zrs@gzs.si
 • Upravni odbor ZRS šteje 9 članov.

POSLANSTVO & VIZIJA

Poslanstvo
Zbornica računovodskih servisov zastopa interese članov, jih promovira ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti računovodskih servisov.

Vizija
Zbornica računovodskih servisov bo delovala kot pomemben sogovornik in v poslovni javnosti širila pomen kakovostnega računovodskega servisa.
Do leta 2017 bo več kot 75 odstotkov članov ZRS imelo certifikat o usposobljenosti.
Kot član mednarodnih stanovskih organizacij bomo zastopali in predstavljali slovenske računovodske servise, člane ZRS.

NALOGE ZRS

ZRS v zasledovanju cilja - dviga kakovosti računovodske dejavnosti - opravlja in uresničuje naloge, ki jih zastavlja v letno oblikovanih programih dela:

Zastopa interese članov

 • Podaja predloge in pripombe pri oblikovanju področne zakonodaje
 • Predlaga ukrepe za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • Zagotavlja poslovne informacije in nasvete s področja delovanja
 • Sodeluje s sorodnimi institucijami in strokovnimi organizacijami s področja računovodstva in davčnega svetovanja z domačimi inštitucijami ter z institucijami v državah EU in državah JV Evrope.

Organizira srečanja za zaposlene v računovodskih servisih in tako nudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj

Gradi prepoznavnost in promovira računovodsko dejavnost, ZRS in njene člane

Nudi podporo poslovanju

NAŠI DOGODKI IN PROJEKTI

ZRS skrbi za številne priložnosti in srečanja, ki jih označuje tako strokovno druženje kot sproščeno druženje njenih članov.

Planirani projekti ZRS v 2016:

Planirani dogodki ZRS v 2016: