Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Mehanizmi pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za 2023

Slovenska podjetja se že dlje časa srečujejo z visokimi cenami energentov, nestabilnim poslovnim okoljem, veliko razliko v konkurenčnosti podjetij znotraj EU zaradi različnih pristopov k reševanju energetske krize ter s poslabšanjem gospodarske situacije.

Arhiv: Pomoč zaradi visokih cen energentov v 2022

Vnos dejanskih podatkov do 31. 1.2023.

GZS pozdravlja sprejeto uredbo in poziva Vlado tudi k reševanju problematike velikih in energetsko intenzivnih podjetij

Na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljamo odločitev vlade, ki je sledila predlogom gospodarskih organizacij in sprejela uredbo, s katero je zamejila ceno električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Pričakujemo, da bo vlada vložila dodatne napore v reševanje problematike velikih in energetsko intenzivnih podjetij, ki nimajo regulirane cene in so morala v zadnjih mesecih zakupiti električno energijo za 2023 po enormno visokih cenah.

V veljavi Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

Uredba je začela veljati 1. 1. 2023 in velja do 30. 6. 2023. Omejitev drobnoprodajne cene iz te uredbe velja tudi za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od 9. 11. 2022 do vključno 31. 12. 2022 za dobave v času veljavnosti te uredbe.

Arhiv: Zakon o pomoči gospodarstva v petek sprejet

Zakon ureja pomoč za gospodarstvo zardi visokih cen energentov (t. j. električna energija, zemeljski plin in tehnološka para). Pri tem predvideva enostavno pomoč za gospodarstvo, osnovno posebno pomoč za podjetja, posebno pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti, posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja ter posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih.

Arhiv: Energetska kriza: Pred sprejemanjem predloga zakona novinarska konferenca delodajalskih organizacij

Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Trgovinske zbornice Slovenije (TZS), Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS), Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), Združenja Manager, AmCham Slovenija ter SBC – Kluba slovenskih podjetnikov smo zato danes sklicali skupno novinarsko konferenco.

Arhiv: Skupna izjava delodajalskih organizacij o predlogu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize

7. december 2022. Delodajalske organizacije - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) so na predsednika vlade in pristojne ministre naslovili skupno stališče do na vladi potrjenega predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Arhiv: Vesna Nahtigal z novim letom prevzema funkcijo generalne direktorice GZS

Vesna Nahtigal je bila imenovana za generalno direktorico GZS, štiriletni mandat pa bo nastopila 1. januarja 2023. Zborničarji ji čestitamo in ji v dobrobit tako članstva kot zaposlenih želimo uspešno vodenje GZS.

Arhiv: 17. Vrh slovenskega gospodarstva: 29. november, Brdo pri Kranju

V središču 17. Vrha gospodarstva bo družbeni konsenz o tem, kakšno gospodarstvo želimo v letu 2030 in kako bomo gradili mostove v smeri novih ciljev. Gostili bomo gospodarstvenike, predstavnike Vlade RS in druge deležnike, ki na svojih področjih delovanja naslavljajo tudi izzive gospodarstva. Povabimo naše člane in sodelujmo kot gostitelji na najpomembnejšem gospodarskega dogodka leta!

Arhiv: Aktualni odprti razpisi za nepovratna in povratna sredstva

Pri aktualnih odprtih razpisih lahko podjetja zaprosijo za povračilo sredstev za omilitev posledic visokih cen energentov, za transformacijo podjetja v trajnostno in krožno poslovanje, za rekonstrukcijo ali gradnjo turističnih namestitvenih kapacitet ter za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.