Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: GZS, TZS, ZDS in ZDOPS predlagajo dodatne ukrepe za #PKP3

Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so skupaj pripravili nabor dodatnih ukrepov za omilitev posledic epidemije covid-19. Opozarjajo namreč, da bo večina podjetij posledice epidemije čutila vsaj še nekaj mesecev. Nekateri predlogi so kratkotrajnejšega značaja in vezani na čas izrednih razmer, za druge pa si delodajalske organizacije zavzemajo za to, da bi bili vključeni v trajnejše sistemske zakonodajne spremembe.

Arhiv: Podpora gospodarstvu v razmerah Covid-19 pandemije na področju zavarovanj izvoznih terjatev

Coface PKZ in SID banka sta včeraj podpisali pozavarovalno pogodbo, s katero Republika Slovenija omogoča cofacevim zavarovancem, da bodo lažje prebrodili krizo. Državna zavarovalna shema se bo izvajala preko SID banke v obliki produkta Top Up. Ta bo omogočal dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja in bo podjetjem, ki jim je bil limit zavarovalnega kritja znižan, omogočil alternativno dodatno kritje ob pozavarovanju SID banke, veljavno pod določenimi pogoji. Dodatno kritje je možno za kupce iz držav EU in OECD, razen za kupce iz Slovenije. Shema je veljavna od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020.

Arhiv: Čistopis ZIUZEOP - A in ZDLGPE

ČistopisZakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) in Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije covid-19 (ZDLGPE), ki sta bila sprejeta 28. 4. 2020 na seji Državnega zbora RS.

Arhiv: GZS: Status delovanja NVO na področju ohranjanja narave je v javnem interesu

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je 30. 4. 2020 na Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) posredovala dopis, v katerem je pozdravila novosti v noveli Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki jih je pripravil MOP za hitrejše umeščanje investicij v prostor.

Arhiv: TURKCAST 2020 - 15. mednarodni sejem tehnologije, strojev in izdelkov za železo in jeklo

Vabilo na 15. mednarodni sejem tehnologije, strojev in izdelkov za železo in jeklo, ki bo od 12.11.2020 do 14.11.2020 v Istanbulu.

Arhiv: #PKP1 in #PKP2: Kaj lahko podjetja pričakujejo

"GZS je pri pripravi interventne zakonodaje vseskozi tvorno in intenzivno sodelovala, z namenom, da se oblikujejo ukrepi, ki bi jih podjetja čim lažje in bolje izkoristila," pravi predsednik GZS Boštjan Gorjup. V prispevku objavljamo ključne informacije za podjetja.

Arhiv: Vlada Republike Slovenije sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (#PKP2)

Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 in ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

Arhiv: Omogočena oddaja obrazca REK-1

Od 23.4.2020 je omogočena oddaja obrazca REK-1 za vrsti dohodka: 1002 Plača za delo v času epidemije in 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije.

Arhiv: Finančni trgi podali oceno: COVID-19 ni novo sistemsko tveganje

Za dogodek tedna je poskrbel Mednarodni denarni sklad (IMF), ki je kot ena največjih svetovnih institucij na področju ocenjevanja gospodarski rasti nakazal na najglobljo recesijo, ki v 2020 čaka svet po letu 1929. Tehnično gledano bi se recesiji lahko celo izognili, če bo padec BDP prisoten le v 2. četrtletju, vsebinsko gledano pa verjetno ne, ker bo učinek na dvig brezposelnosti kljub številnim vladnim ukrepom prisoten.

Arhiv: Ponovno omogočena dnevna migracija hrvaških delavcev - Dolenjska in Bela krajina

Od ponedeljka 20. 4. 2020 mora imeti delavec na MMP Metlika/Jurovski Brod pri sebi potrdilo delodajalca o zaposlitvi pri njemu in naslov podjetja. Hrvaška policija bo dala delavcu navodila ob prehodu meje. V dokumentu Zdravstveni nadzor je v točki 1.5. Prekogranični radnici zapisan postopek.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.