Zapri

Novice


Arhiv: Dve ključni opozorili Evropske komisije

Aktualna spomladanska napoved Evropske komisije je relativno konservativna, vendar prinaša pomembni opozorili državi ter izvoznikom. Prvo je, da denar ne bo večno poceni ter da naj država izkoristi čas za znižanje javnega dolga. Kot drugo svari naše izvoznike pred šibkejšimi izvoznimi obeti na naših ključnih trgih.

Arhiv: Zakaj je predlog davčnega prestrukturiranja slab?

Šest ključnih razlogov, ki govorijo v prid upravičenim zahtevam, da je treba predlog Ministrstva za finance o davčnem prestrukturiranju bistveno spremeniti in dopolniti. Predlog davčnega prestrukturiranja, ki ga ponuja Ministrstvo za finance, ima kar nekaj negativnih učinkov. Objavljamo razloge, zakaj ga je treba bistveno spremeniti oziroma dopolniti.

Arhiv: Armaturne palice – začetek protidampinškega postopka za izdelke s poreklom iz Belorusije

V Uradnem listu EU, serija C, št. 114 z dne 31.03.2016 je objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih armaturnih palic s poreklom iz Belorusije – AD633. Zainteresirani ste ne glede na to, ali se odločite sodelovati v preiskavi ali ne, vabljeni, da svoja mnenja in stališča posredujete tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kadarkoli do zaključka postopka.

Arhiv: Izdelki iz steklenih vlaken – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov za izdelke s poreklom iz Kitajske

V Uradnem listu EU, serija C, št. 99 z dne 15.03.2016, objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov za nekatere izdelke iz steklenih vlaken s poreklom iz Kitajske. Komisija poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu EU, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi 1 k obvestilu. Komisija poziva tudi vse druge zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, da to storijo v 21-ih dneh od datuma objave obvestila.

Arhiv: Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke

48. podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v letu 2015

Arhiv: Zbornično ogledalo - februar

Kratek pregled zborničnih dogodkov, stališč, projektov in aktivnosti.

Arhiv: Podaljšanje javne obravnave o OP ravnanja z odpadki

Ministrstvo za okolje in prostor je v razpravo predložilo popravljeno in dopolnjeno verzijo osnutka OP ravnanja z odpadki. Javna obravnava je podaljšana do četrtka, 3. marca 2016.

Arhiv: Metalurški tehnik – nov šolski program na Ravnah na Koroškem in v Slovenski Bistrici

Leto 2016 prinaša mladim pred izbiro svoje šolske in poklicne poti edinstveno novost med srednješolske izobraževalne programe v Sloveniji, možnost vpisa v program Metalurški tehnik.

Arhiv: Vabilo k predstavitvi podjetja v spletni katalog Združenja kovinskih materialov in nekovin

Vabimo vas k predstavitvi podjetja v spletni katalog Združenja kovinskih materialov in nekovin, ki bo namenjen predstavitvi končnih proizvodov in storitev podjetij s področja dejavnosti, širši javnosti. Katalog bo predstavljal temeljno promocijsko gradivo Združenja kovinskih materialov in nekovin z namenom promocije podjetij, ki združujejo članstvo v Združenju.

Arhiv: Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, (UL RS, št. 4/2016, z dne 22.1.2016, stran 585).

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.