Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila - UL 17/2011


Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) v zvezi z 32. in 40. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 98/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) in na podlagi osme alineje tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila

1. člen

V Pravilniku o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 100/10) se tretja alineja 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (UL L št. 61 z dne 18. 3. 1995, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/69/EU z dne 22. oktobra 2010 o spremembi prilog k direktivi Evropskega parlamenta in Sveta št. 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil (UL L št. 279 z dne 23. 10. 2010, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 95/2/ES).«.

2. člen

V Prilogi 3.2 se besedilo

+-------------------+--------------------------+---------------+
|»Predpakirani   |E 300  Askorbinska    |quantum satis« |
|izdelki iz svežega |    kislina      |        |
|mletega mesa    |             |        |
|          |E 301  Natrijev askorbat |        |
|          |             |        |
|          |E 302  Kalcijev askorbat |        |
|          |             |        |
|          |E 330  Citronska kislina |        |
|          |             |        |
|          |E 331  Natrijev citrat  |        |
|          |             |        |
|          |E 332  Kalijev citrat  |        |
|          |             |        |
|          |E 333  Kalcijev citrat  |        |
+-------------------+--------------------------+---------------+

nadomesti z naslednjim besedilom:

+-------------------+--------------------------+---------------+
|»Predpakirano   |E 261  Kalijev acetat  |quantum satis« |
|sveže mleto meso  |             |        |
|          |             |        |
|          |E 262i Natrijev acetat  |        |
|          |             |        |
|          |E 262ii Natrijev     |        |
|          |    hidrogenacetat  |        |
|          |             |        |
|          |E 300  Askorbinska    |        |
|          |    kislina      |        |
|          |             |        |
|          |E 301  Natrijev askorbat |        |
|          |             |        |
|          |E 302  Kalcijev askorbat |        |
|          |             |        |
|          |E 325  Natrijev laktat  |        |
|          |             |        |
|          |E 326  Kalijev laktat  |        |
|          |             |        |
|          |E 330  Citronska kislina |        |
|          |             |        |
|          |E 331  Natrijevi citrati |        |
|          |             |        |
|          |E 332  Kalijevi citrati |        |
|          |             |        |
|          |E 333  Kalcijevi citrati |        |
+-------------------+--------------------------+---------------+

Na koncu tabele se doda naslednje besedilo:

+-------------------+--------------------------+---------------+
|»Nearomatizirane, |E 406  Agar       |quantum satis« |
|naravno      |             |        |
|fermentirane kreme |E 407  Karagenan     |        |
|in nadomestni   |             |        |
|izdelki z     |E 410  Gumi iz zrn    |        |
|vsebnostjo maščobe |    rožičevca     |        |
|manj kot 20 %   |             |        |
|          |E 412  Guar gumi     |        |
|          |             |        |
|          |E 415  Ksantan gumi   |        |
|          |             |        |
|          |E 440  Pektini      |        |
|          |             |        |
|          |E 460  Celuloza     |        |
|          |             |        |
|          |E 466  Karboksimetil   |        |
|          |    celuloza     |        |
|          |             |        |
|          |E 471  Monogliceridi in |        |
|          |    digliceridi    |        |
|          |    maščobnih kislin |        |
|          |             |        |
|          |E 1404 Oksidiran škrob  |        |
|          |             |        |
|          |E 1410 Monoškrobni    |        |
|          |    fosfat      |        |
|          |             |        |
|          |E 1412 Diškrobni fosfat |        |
|          |             |        |
|          |E 1413 Fosforiliran   |        |
|          |    diškrobni fosfat |        |
|          |             |        |
|          |E 1414 Acetiliran    |        |
|          |    diškrobni fosfat |        |
|          |             |        |
|          |E 1420 Acetiliran škrob |        |
|          |             |        |
|          |E 1422 Acetiliran    |        |
|          |    diškrobni adipat |        |
|          |             |        |
|          |E 1440 Hidroksipropil  |        |
|          |    škrob       |        |
|          |             |        |
|          |E 1442 Hidroksipropil  |        |
|          |    diškrobni fosfat |        |
|          |             |        |
|          |E 1450 Natrijev     |        |
|          |    oktenilsukcinat  |        |
|          |    škroba      |        |
|          |             |        |
|          |E 1451 Acetiliran    |        |
|          |    oksidiran škrob  |        |
+-------------------+--------------------------+---------------+

3. člen

V Prilogi 3.3 se v delu A v drugi tabeli besedilo

+--------------------------+------+------+-----+------+----+----+
|»Grozdni sok,       |   |   |   | 2000«|  |  |
|nefermentiran, za     |   |   |   |   |  |  |
|zakramente        |   |   |   |   |  |  |
+--------------------------+------+------+-----+------+----+----+

nadomesti z naslednjim besedilom:

+--------------------------+------+------+-----+------+----+----+
|»Grozdni sok,       |   |   |   |2000« |  |  |
|nefermentiran       |   |   |   |   |  |  |
+--------------------------+------+------+-----+------+----+----+

V Prilogi 3.3 se v delu A na koncu druge tabele doda naslednje besedilo:

+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
|»Ribam podobni  |1 000 | 500 |   |       |  |   |
|izdelki na osnovi |   |   |   |       |  |   |
|morskih alg    |   |   |   |       |  |   |
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
|Točeno pivo, ki  | 200 | 200 |   |  400   |  |   |
|vsebuje več kot  |   |   |   |       |  |   |
|0,5 % dodanega  |   |   |   |       |  |   |
|fermentacijskega |   |   |   |       |  |   |
|sladkorja in/ali |   |   |   |       |  |   |
|sadnih sokov ali |   |   |   |       |  |   |
|koncentratov   |   |   |   |       |  |   |
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
|Sveži neolupljeni | 20 |   |   |       |  |   |
|citrusi (samo   |   |   |   |       |  |   |
|površinska    |   |   |   |       |  |   |
|obdelava)     |   |   |   |       |  |   |
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
|Prehranska    |   |   |   |1 000 v   |  |   |
|dopolnila, kot so |   |   |   |proizvodu,  |  |   |
|opredeljena v   |   |   |   |pripravljenem|  |   |
|predpisu o    |   |   |   |za uporabo« |  |   |
|prehranskih    |   |   |   |       |  |   |
|dopolnilih, ki so |   |   |   |       |  |   |
|v suhi obliki in |   |   |   |       |  |   |
|ki vsebujejo   |   |   |   |       |  |   |
|vitamin A ter   |   |   |   |       |  |   |
|kombinacije    |   |   |   |       |  |   |
|vitaminov A in D |   |   |   |       |  |   |
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+

V Prilogi 3.3 se v delu B v drugi tabeli besedilo

+--------------------------------+-----------------------------+
|»Grozdni sok, nefermentiran, za |       70«       |
|zakramente           |               |
+--------------------------------+-----------------------------+

nadomesti z naslednjim besedilom:

+--------------------------------+-----------------------------+
|»Grozdni sok, nefermentiran   |       70«       |
+--------------------------------+-----------------------------+

Na koncu tabele B se doda naslednje besedilo:

+--------------------------------+-----------------------------+
|»Borovnice (samo Vaccinium   |       10       |
|corymbosum)           |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Cimet (samo Cinnamomum     |      150«       |
|ceylanicum)           |               |
+--------------------------------+-----------------------------+

V tabeli v delu C se pri aditivu »E 234« besedilo spremeni tako, da se glasi:

+--------+------------+------------------------+----------------+
|    |      |Pudingi iz pšeničnega  |  3 mg/kg   |
|    |      |zdroba in tapioke in  |        |
|    |      |podobni izdelki     |        |
|    |      +------------------------+----------------+
|    |      |Zorjeni sir in topljeni |  12,5 mg/kg  |
|    |      |sir           |        |
|    |      +------------------------+----------------+
|»E 234 |Nizin ((1)) |Clotted cream      |  10 mg/kg  |
|    |      +------------------------+----------------+
|    |      |Mascarpone       |  10 mg/kg  |
|    |      +------------------------+----------------+
|    |      |Pasterizirani jajčni  |  6,25 mg/l«  |
|    |      |melanž (beljak,     |        |
|    |      |rumenjak ali celo    |        |
|    |      |jajce)         |        |
+--------+------------+------------------------+----------------+

Pri aditivu »E 242« se besedilo spremeni tako, da se glasi:

+-------+------------+-------------------------+----------------+
|»E 242 |Dimetil   |Brezalkoholne      |vhodna količina |
|    |dikarbonat |aromatizirane pijače   |250 mg/l,    |
|    |      |             |ostanki     |
|    |      |             |nedokazljivi  |
|    |      |             |        |
|    |      |Brezalkoholno vino    |        |
|    |      |             |        |
|    |      |Tekoči koncentrat čaja  |        |
|    |      +-------------------------+----------------+
|    |      |Jabolčni mošt, hruškov  |vhodna količina |
|    |      |mošt, sadna vina     |250 mg/l,    |
|    |      |Vino z manjšo vsebnostjo |ostanki     |
|    |      |alkohola         |nedokazljivi«  |
|    |      |Pijače na osnovi vina in |        |
|    |      |vinski proizvodi, ki jih |        |
|    |      |zajema Uredba Sveta   |        |
|    |      |(EGS) št. 1601/91 z dne |        |
|    |      |10. junija 1991 o    |        |
|    |      |določitvi splošnih    |        |
|    |      |pravil za opredelitev,  |        |
|    |      |opis in predstavitev   |        |
|    |      |aromatiziranih vin,   |        |
|    |      |aromatiziranih pijač na |        |
|    |      |osnovi vina in      |        |
|    |      |aromatiziranih mešanih  |        |
|    |      |pijač iz vinskih     |        |
|    |      |proizvodov (UL L št. 149 |        |
|    |      |z dne 14. 6. 1991, str. |        |
|    |      |1), zadnjič spremenjena |        |
|    |      |z Uredbo (ES) št.    |        |
|    |      |1334/2008 Evropskega   |        |
|    |      |parlamenta in Sveta z  |        |
|    |      |dne 16. decembra 2008 o |        |
|    |      |aromah in nekaterih   |        |
|    |      |sestavinah živil z    |        |
|    |      |aromatičnimi lastnostmi |        |
|    |      |za uporabo v in na    |        |
|    |      |živilih ter spremembi  |        |
|    |      |Uredbe Sveta (EGS) št.  |        |
|    |      |1601/91, uredb (ES) št. |        |
|    |      |2232/96 in (ES) št.   |        |
|    |      |110/2008 ter Direktive  |        |
|    |      |2000/13/ES (UL L št. 354 |        |
|    |      |z dne 31. 12. 2008, str. |        |
|    |      |34).           |        |
+-------+------------+-------------------------+----------------+

V tabeli v delu D se za aditivom »E 316« doda naslednje besedilo:

+--------+-----------+-------------------------+----------------+
|»E 392 |Izvlečki  |Rastlinska olja (razen  |  30 mg/kg  |
|    |rožmarina |deviška in olivna olja) |(izraženo kot  |
|    |      |in maščoba, pri kateri  |vsota karnozola |
|    |      |je vsebnost večkrat   |in karnozolne  |
|    |      |nenasičenih maščobnih  |kisline)    |
|    |      |kislin višja od 15 % w/w |izraženo na   |
|    |      |vseh maščobnih kislin,  |osnovi maščobe |
|    |      |ki se uporabljajo pri  |        |
|    |      |toplotno neobdelanih   |        |
|    |      |živilih         |        |
|    |      +-------------------------+----------------+
|    |      |Ribja olja in olja iz  |  50 mg /kg  |
|    |      |alg           |(izraženo kot  |
|    |      |             |vsota karnozola |
|    |      |             |in karnozolne  |
|    |      |             |kisline)    |
|    |      |             |izraženo na   |
|    |      |             |osnovi maščobe |
+--------+-----------+-------------------------+----------------+
|    |      |Mast, goveja,      |        |
|    |      |perutninska, ovčja in  |        |
|    |      |svinjska maščoba     |        |
|    |      |             |        |
|    |      |Maščobe in olja za    |        |
|    |      |profesionalno izdelavo  |        |
|    |      |toplotno obdelanih živil |        |
|    |      |             |        |
|    |      |Olja in maščoba za    |        |
|    |      |cvrtje, razen olivnega  |        |
|    |      |olja in olja iz oljčnih |        |
|    |      |tropin          |        |
|    |      |             |        |
|    |      |Prigrizki (na osnovi   |        |
|    |      |žit, krompirja ali    |        |
|    |      |škroba)         |        |
|    |      +-------------------------+----------------+
|    |      |Omake          |  100 mg/kg  |
|    |      |             |(izraženo kot  |
|    |      |             |vsota karnozola |
|    |      |             |in karnozolne  |
|    |      |             |kisline)    |
|    |      |             |izraženo na   |
|    |      |             |osnovi maščobe |
|    |      +-------------------------+----------------+
|    |      |Fini pekovski izdelki  |  200 mg/kg  |
|    |      |             |(izraženo kot  |
|    |      |             |vsota karnozola |
|    |      |             |in karnozolne  |
|    |      |             |kisline)    |
|    |      |             |izraženo na   |
|    |      |             |osnovi maščobe |
|    |      +-------------------------+----------------+
|    |      |Prehranska dopolnila,  |  400 mg/kg  |
|    |      |kot so opredeljena v   |(izraženo kot  |
|    |      |predpisu o prehranskih  |vsota karnozola |
|    |      |dopolnilih        |in karnozolne  |
|    |      |             |kisline)    |
|    |      |             |        |
|    |      |Dehidriran krompir    |  200 mg/kg  |
|    |      |             |(izraženo kot  |
|    |      |             |vsota karnozola |
|    |      |             |in karnozolne  |
|    |      |             |kisline)    |
|    |      |             |        |
|    |      |Jajčni izdelki      |        |
|    |      |             |        |
|    |      |Žvečilni gumi      |        |
+--------+-----------+-------------------------+----------------+
|    |      |Mleko v prahu za     |  200 mg/kg  |
|    |      |prodajne avtomate    |(izraženo kot  |
|    |      |             |vsota karnozola |
|    |      |             |in karnozolne  |
|    |      |             |kisline)    |
|    |      |             |izraženo na   |
|    |      |             |osnovi maščobe |
|    |      |             |        |
|    |      |Začimbe in dišave    |        |
|    |      |             |        |
|    |      |Predelani oreščki    |        |
|    |      +-------------------------+----------------+
|    |      |Dehidrirane juhe in   |  50 mg/kg  |
|    |      |bujoni          |(izraženo kot  |
|    |      |             |vsota karnozola |
|    |      |             |in karnozolne  |
|    |      |             |kisline)    |
|    |      +-------------------------+----------------+
|    |      |Dehidrirano meso     |  150 mg/kg  |
|    |      |             |(izraženo kot  |
|    |      |             |vsota karnozola |
|    |      |             |in karnozolne  |
|    |      |             |kisline)    |
|    |      +-------------------------+----------------+
|    |      |Meso in izdelki iz rib, |  150 mg/kg  |
|    |      |razen dehidriranega mesa |(izraženo kot  |
|    |      |in suhih klobas     |vsota karnozola |
|    |      |             |in karnozolne  |
|    |      |             |kisline)    |
|    |      |             |izraženo na   |
|    |      |             |osnovi maščobe |
|    |      +-------------------------+----------------+
|    |      |Suhe klobase       |  100 mg/kg  |
|    |      |             |(izraženo kot  |
|    |      |             |vsota karnozola |
|    |      |             |in karnozolne  |
|    |      |             |kisline)    |
|    |      +-------------------------+----------------+
|    |      |Arome          |  1000 mg/kg  |
|    |      |             |(izraženo kot  |
|    |      |             |vsota karnozola |
|    |      |             |in karnozolne  |
|    |      |             |kisline)    |
|    |      +-------------------------+----------------+
|    |      |Mleko v prahu za     |  30 mg/kg  |
|    |      |izdelavo sladoleda    |(izraženo kot  |
|    |      |             |vsota karnozola |
|    |      |             |in karnozolne  |
|    |      |             |kisline)«    |
+--------+-----------+-------------------------+----------------+

4. člen

Priloga 3.4 se nadomesti z novo Prilogo 3.4, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.

5. člen

V Prilogi 3.5 se besedilo

+--------+-------------------------+----------------------------+
|    |»polietilenglikol 6000  |Sladila«          |
+--------+-------------------------+----------------------------+

nadomesti z naslednjim besedilom:

+--------+------------------------+----------------------------+
|»E 1521 |Polietilenglikol    |Sladila«          |
+--------+------------------------+----------------------------+

6. člen

V Prilogi 3.6 se v Delu 3 za aditivom »E 526« doda naslednje besedilo:

+--------+--------------+---------------------------+-----------+
|»E 920 |L-cistein   |Keksi za dojenčke in    |1 g/kg«  |
|    |       |majhne otroke       |      |
+--------+--------------+---------------------------+-----------+

7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-575/2010

Ljubljana, dne 22. februarja 2011

EVA 2011-2311-0066

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

 


Pripeti dokumenti