Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih organizmov v gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih - UL 84/2010


Na podlagi drugega odstavka 11. člena Uredbe o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih organizmov v gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih (Uradni list RS, št. 12/10) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja

O B V E S T I L O
o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih organizmov v gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je Evropska komisija dne 23. junija 2010 odobrila shemo pomoči »Plačilo odškodnine za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih organizmov v kmetijskih rastlinah in pridelkih«, in sicer za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2016.

Št. 007-426/2010/11

Ljubljana, dne 18. oktobra 2010

EVA 2010-2311-0202

mag. Dejan Židan l.r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano