Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) - sprememba - UL 50/2002


Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), v povezavi s 14. členom pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 101/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in pravilnika o organizaciji dela Združenja živilske industrije GZS, je upravni odbor Združenja živilske industrije GZS, na seji dne 17. 4. 2002 potrdil

P R A V I L N I K
    o spremembah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

1. člen

V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) (Uradni list RS, št. 101/99) se v 4. točki 11. člena doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:

Za konditorske izdelke, kjer se zagotavlja deklarirana teža izdelka, se iz naslova primanjkljaja pri pakiranju, prizna izguba v proizvodnem procesu v višini 3,5% od v proizvod vgrajenih materialov (surovin).

2. člen

Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.Št. 069-17-04/2002

Ljubljana, dne 27. maja 2002.

Predsednik UO
    Združenja agroživilstva
    Gospodarske zbornice Slovenije
    Janez Železnikar l. r.
Avtor: ZŽI