Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) - sprememba - UL 83/2002


Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), v povezavi s 14. členom pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 101/99) 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in pravilnika o organizaciji dela Združenja živilske industrije GZS je upravni odbor Združenja živilske industrije GZS na seji dne 9. 9. 2002 potrdil

P R A V I L N I K
    o spremembi pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

1. člen

V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) (Uradni list RS, št. 101/99 in 54/01) se spremeni 10. člen, ki se glasi:

Stopnje običajnega odpisa blaga v slovenskih mlekarnah:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Postopek, izdelki % kala % kalo % kalo
surovine dodatki embalaže
--------------------------------------------------------------------------------------------
Odkup mleka in dovoz do sprejema 0,5
Skladiščenje mleka v cisternah do predelave 0,1
Pasterizacija mleka in smetane 1,0
Sterilizacija mleka in smetane 1,0
Proizvodnja zgoščenega (evaporiranega) mleka 10,0 1,0
Proizvodnja mleka v prahu 6,0 1,0
Pakiranje sterilnega mleka, smetane ter napitkov 9,0 4,0 9,0
Pakirnje konzumnega mleka, smetane in napitkov 5,0 4,0 5,0
Priprava in polnjenje fermentiranih izdelkov 6,0 5,0 4,0
Izdelava in pakiranje masla 5,0 1,0
Izdelava in pakiranje mlečnih sladoledov in vodnih desertov 8,0 8,0 8,0
Izdelava in pakiranje svežih sirov, skute in vseh namazov 5,0 4,0 4,0
Izdelava, zorenje in porcioniranje poltrdih sirov 8,0 1,0 1,0
Izdelava, zorenje in porcioniranje trdih sirov / do 70 dni zorenja 16,0 1,0
Priprava in polnjenje nemlečnih napitkov (čaj, voda, ipd.) 3,0 5,0 9,0
Izdelava in polnjenje pudingov 10,0 4,0 1,0
Izdelava in pakiranje topljenih sirov 2,0 4,0 1,0
Odtajevanje in pakiranje zamrznjenega masla 7,0 1,0
--------------------------------------------------------------------------------------------

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.Št. 6100-098-09-09/2002-138

Ljubljana, dne 12. septembra 2002.

Predsednik UO
    Združenja živilske industrije
    Gospodarske zbornice Slovenije
    Janez Železnikar l. r.
Avtor: ZŽI