Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) – UL 86/2002


Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), v povezavi s 14. členom pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 101/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in pravilnika o organizaciji dela Združenja živilske industrije GZS, je upravni odbor Združenja živilske industrije GZS, na seji dne 9. 9. 2002 potrdil

P R A V I L N I K

o spremembah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

1. člen

V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) (Uradni list RS, št. 101/99, 54/01 in 83/02) se 10. člen pravilnika dopolni z drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita:

»Odpis blaga v skladišču reprodukcijskega materiala od nabavljene količine na mesec (odpis, razsutje itd.):

Embalaža

1%

Dodatki

2%

Ostali materiali

0,5%

Odpis blaga v skladiščih izdelkov v % od dneva končne predelave in zorenja do dneva izdaje v prodajno skladišče:

Skupine izdelkov

% kala

Pasterizirano/konzumno mleko, smetana, napitki
Sterilizirano mleko, smetana, napitki
Fermentirani izdelki
Mehki siri, skuta
Poltrdi siri
Trdi siri
Maslo
Sladoledi in ostalo zamrznjeno blago
Mleko v prahu, zgoščeno mleko

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0

Kalo proizvodov med transportom do prodaje je 1%.«

2. člen

Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Št. 6100-154-145/2002

Ljubljana, dne 7. oktobra 2002.

Predsednik UO

Združenja živilske industrije

Gospodarske zbornice Slovenije

Janez Železnikar l. r.

 


Avtor: ZŽI