Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) - UL 106/2010


Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje prvega odstavka 17. člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08), 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 6. 11. 2007 ter na podlagi 16. člena Pravil GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij z dne 28. marca 2007 je Upravni odbor GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij na 18. seji dne 25. 11. 2010 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) – (Uradni list RS, št. 123/08)

1. člen

V 10. členu se prva tabela spremeni tako, da se odslej glasi:

»Stopnje običajnega odpisa blaga v slovenskih mlekarnah:

+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Postopek, izdelki       | % kala | % kalo | % kalo |
|                | surovine | dodatki | embalaže |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Odkup mleka in dovoz do    |  1,0  |     |     |
|sprejema            |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Skladiščenje mleka       |  0,1  |     |     |
|v cisternah do predelave    |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Pasterizacija mleka in smetane |  1,0  |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Sterilizacija mleka in smetane |  1,0  |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Proizvodnja zgoščenega     |  10,0  |     |  1,0  |
|(evaporiranega) mleka     |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Proizvodnja mleka v prahu   |  6,0  |     |  1,0  |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Pakiranje sterilnega mleka,  |  9,0  |  4,0  |  9,0  |
|priprava in pakiranje     |     |     |     |
|smetane ter napitkov      |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Pakiranje konzumnega mleka,  |  5,0  |  4,0  |  6,0  |
|smetane in napitkov      |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Priprava in polnjenje     |  6,0  | 10,0  |  6,0  |
|fermentiranih izdelkov     |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Izdelava            |  5,0  |     |  10,0  |
|in pakiranje masla       |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Izdelava in pakiranje mlečnih |  8,0  | 10,0  |  10,0  |
|sladoledov in vodnih desertov |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Izdelava in pakiranje svežih  |  5,0  |  4,0  |  6,0  |
|sirov, skute in vseh namazov  |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Izdelava, zorenje       |  8,0  |  2,0  |  6,0  |
|in porcioniranje        |     |     |     |
|poltrdih sirov         |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Izdelava, zorenje in      |  16,0  |  2,0  |  6,0  |
|porcioniranje trdih sirov/ do |     |     |     |
|70 dni zorenja         |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Izdelava, zorenje in      |  25%  |  2%  |  6%  |
|porcioniranje trdih sirov/ nad |     |     |     |
|12 mesecev zorenja       |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Izdelava, zorenje in      |  25%  |  2%  |  6%  |
|porcioniranje trdih sirov/ nad |     |     |     |
|24 mesecev zorenja       |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Priprava in polnjenje     |  7,0  |  4,0  |  9,0  |
|nemlečnih napitkov (čaj, voda |     |     |     |
|ipd.)             |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Izdelava in polnjenje pudingov |  10,0  | 10,0  |  6,0  |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Izdelava in pakiranje     |  6%  |  4 %  | 15% za |
|topljenih sirov        |     |     | trikotne |
|                |     |     | etikete |
|                |     |     |     |
|                |     |     |  1% za |
|                |     |     | okrogle |
|                |     |     | etikete |
|                |     |     |     |
|                |     |     |  2% za |
|                |     |     | pasice |
|                |     |     |     |
|                |     |     |  3% za |
|                |     |     | škatle |
+-------------------------------+----------+---------+----------+
|Odtajevanje in pakiranje    |  7,0  |     |  1,0  |
|zamrznjenega masla       |     |     |     |
+-------------------------------+----------+---------+----------+

2. člen

Za 18. členom se doda novi 18.a člen, ki se glasi:

»Stopnje običajnega odpisa zaradi razbitja pri proizvajalcih jedilnih jajc:

– odbiranje in sortiranje jedilnih jajc (1%),

– manipulacija embaliranih jajc od sortirnice preko skladišča do trgovine (1%).«

3. člen

Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednica Upravnega odbora
GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij
Aleša Kandus Benčina l.r.