Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

31. člen


31. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti predmetov splošne rabe, ki smejo v promet (Uradni list SFRJ, št. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 in 18/91; Uradni list RS, št. 20/01), v naslednjih členih, ki se nanašajo na materiale in izdelke v stiku z živili:

– vsebnosti 2., 4. in 5. točke 6. člena,

– 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 41., 44., 50. in 61. člen,

– 25. člen, razen 3. točke drugega odstavka tega člena, v delu, ki se nanaša na sekundarne aromatske amine in ostanke peroksidov, in 4. točke drugega odstavka tega člena,

– drugi odstavek 43. člena,

– drugi odstavek 47. člena v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev, predpisanih v 25. do 36. členu pravilnika,

– prvi odstavek 67. člena v delu, ki se nanaša na pogoje iz 25. do 36. in 44. člena pravilnika.

 

 


Avtor: ZŽI