Pravilnik o kakovosti kefirja - UL 66/2003


Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
 P R A V I L N I K
o kakovosti kefirja 

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost, ki jih mora v prometu izpolnjevati kefir kot predpakirano živilo (v nadaljnjem besedilu: kefir). 

2. člen

Kefir je izdelan iz polnega, polposnetega ali posnetega mleka, pod pogojem, da je fermentiran s kefirnimi zrni. Kefir vsebuje naravni ogljikov dioksid in kefiran. 

3. člen

Kefir mora biti označen v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil. 

4. člen

Nazivna oziroma neto količina, dovoljena negativna odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto količine za predpakiran kefir morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke. 

5. člen

Kefir, ki je v prometu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
biti mora bele do belo rumenkaste barve,
biti mora gosto tekoče in penaste konsistence,
imeti mora prijeten aromatičen vonj, značilen za kefir, in
imeti mora značilen, lahko rezek in osvežujoč okus. 

6. člen

Za zaprto embalažo, v kateri je pakiran kefir, je značilna izbočenost zaradi prisotnega naravnega ogljikovega dioksida. 

7. člen

Kefir mora biti izdelan v skladu z zahtevami iz tega pravilnika do 1. januarja 2004.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je kefir, izdelan in označen pred 1. januarjem 2004, lahko v prometu do porabe zalog. 

8. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe pravilnika o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 71/97 popr., 59/99 ZTZPUS, 2/00, 14/00 in 71/00), ki se nanašajo na kefir. 

9. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 324-01-32-2003
Ljubljana, dne 9. maja 2003.

 

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franci But l. r.
Soglašam!
Minister za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Avtor: ZŽI