Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Seznam sort krompirja, ki so odporne proti krompirjevemu raku in krompirjevim ogorčicam in imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji – UL 38/2005


Na podlagi drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 ZVR-1 – UPB1) ter prve in druge alinee prvega odstavka 9. člena Odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. In Globodera pallida Stone) (Uradni list RS, št. 51/98 in 45/01 – ZZVR-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M

sort krompirja, ki so odporne proti krompirjevemu raku in krompirjevim ogorčicam in imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji

I

Sorte krompirja, ki imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji in za katere je z uradno preiskavo ugotovljeno, da so odporne proti določenim patotipom krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.), so:

Zap. št.

Sorta krompirja

Patotip krompirjevega raka

1.

Accent

patotip 1

2.

Aminca

patotip 1

3.

Arkula

patotip 1

4.

Asterix

patotip 1

5.

Bright

patotip 1

6.

Cosmos

patotip 1

7.

Desiree

patotip 1

8.

Escort

patotip 1

9.

Fianna

patotip 1

10.

Jaerla

patotip 1

11.

Jemseg

patotip 1

12.

Kondor

patotip 1

13.

Lady Christl

patotip 1

14.

Latona

patotip 1

15.

Majestic

patotip 1

16.

Minerva

patotip 1

17.

Mirakel

patotip 1

18.

Ostara

patotip 1

19.

Primura

patotip 1

20.

Riviera

patotip 1

21.

Romano

patotip 1

22.

Rosita

patotip 1

23.

Sante

patotip 1

24.

Sirtema

patotip 1

25.

Ukama

patotip 1

26.

Vitesse

patotip 1

II

Sorte krompirja, ki imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji in za katere je z uradno preiskavo ugotovljeno, da so odporne proti določenim biološkim rasam krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pallida Stone), so:

Zap. št.

Sorta krompirja

Biološka rasa krompirjevih ogorčic

1.

Accent

Ro 1 in Ro 4

2.

Adora

Ro 1

3.

Agria

Ro 1

4.

Aladin

Ro 1 in Ro 4

5.

Aminca

Ro 1 in Ro 4

6.

Arinda

Ro 1 in Ro 4

7.

Asterix

Ro 1

8.

Bistra

Ro 1 in Ro 4

9.

Carrera

Ro 1, Ro 2 in Ro 3

10.

Fabula

Ro 1

11.

Felsina

Ro 1 in Ro 4

12.

Fiana

Ro 1 in Ro 5

13.

Fontane

Ro 1

14.

Frisia

Ro 1 in Ro 5

15.

Hommage

Ro 1

16.

Lady Christl

Ro 1

17.

Latona

Ro 1

18.

Marabel

Ro 1 in Ro 4

19.

Minerva

Ro 1

20.

Mirakel

Ro 1

21.

Navan

Ro 1

22.

Remarka

Ro 1

23.

Riviera

Ro 1

24.

Rosita

Ro 1

25.

Sante

Ro 1, Ro 2, Ro 3, Ro 4 in Pa 2

26.

Sinora

Ro 1

27.

Solara

Ro 1 in Ro 4

28.

Tomensa

Ro 1

29.

Ukama

Ro 1

30.

Vitesse

Ro 1 in Ro 4

31.

White Lady

Ro 1 in Ro 4

Legenda:

Ro 1 = Globodera rostochiensis Woll., biološka rasa 1
Ro 2 = Globodera rostochiensis Woll., biološka rasa 2
Ro 3 = Globodera rostochiensis Woll., biološka rasa 3
Ro 4 = Globodera rostochiensis Woll., biološka rasa 4
Ro 5 = Globodera rostochiensis Woll., biološka rasa 5
Pa 2 = Globodera pallida Stone, biološka rasa 2

III

Z dnem objave tega seznama preneha veljati Seznam sort krompirja, ki so odporne proti krompirjevemu raku in krompirjevim ogorčicam in imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/04).

IV

Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 327-01-135/2005

Ljubljana, dne 31. marca 2005.

EVA 2005-2311-0133

Ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano

Marija Lukačič l. r.

 


Avtor: ZŽI