Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost - UL 27/2003


Na podlagi četrtega odstavka 29. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) in 6. člena uredbe o kriterijih za določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 18/03) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 S E Z N A M
območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 

IV: Grafični prikaz območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je kot priloga sestavni del tega seznama.

I. Hribovska in gorska območja (op. glej prilogo I)

II. Druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (op. glej prilogo II)

III. Območja s posebnimi naravnimi omejitvami (op. glej prilogo III)

Št. 321-58/2003
Ljubljana, dne 7. marca 2003.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI