Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi Pravilnika o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena – UL 66/2007


Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, šestega odstavka 12. člena, desetega odstavka 20. člena, desetega odstavka 21. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena

1. člen

V Pravilniku o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Uradni list RS, št. 61/05) se v skladu z Direktivo Komisije 2006/124/ES z dne 5. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena in Direktive Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 339 z dne 6. 12. 2006, str. 12) Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-9/2007

Ljubljana, dne 2. junija 2007

EVA 2007-2311-0081

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Priloga 1: Seznam rodov in vrst zelenjadnic

 

Allium cepa L.

– skupina cepa

– skupina aggregatum

 

čebula,

šalotka;

Allium fistulosum L.

zimski luk;

Allium porrum L.

por;

Allium sativum L.

česen;

Allium schoenoprasum L.

drobnjak;

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

krebuljica;

Apium graveolens L.

listna zelena,

gomoljna zelena;

Asparagus officinalis L.

špargelj;

Beta vulgaris L.

rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso, mangold;

Brassica oleracea L.

kodrolistni ohrovt,

cvetača,

brokoli,

brstični ohrovt,

ohrovt,

belo zelje,

rdeče zelje,

kolerabica;

Brassica rapa L.

kitajski kapus,

strniščna repa;

Capsicum annuum L.

feferon ali paprika;

Cichorium endivia L.

kodrolistna endivija,

endivija;

Cichorium intybus L.

radič za siljenje,

listnati ali glavnati radič,

industrijska cikorija;

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

lubenica;

Cucumis melo L.

melona;

Cucumis sativus L.

kumara,

kumarice za vlaganje;

Cucurbita maxima L. Duchesne

navadna buča;

Cucurbita pepo L.

vrtna buča ali bučka,

oljna buča;

Cynara cardunculus L.

artičoka,

kardij;

Daucus carota L.

korenje,

krmno korenje;

Foeniculum vulgare Mill.

navadni komarček;

Lactuca sativa L.

solata;

Lycopersicon esculentum Mill.

paradižnik;

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

peteršilj;

Phaseolus coccineus L.

turški fižol;

Phaseolus vulgaris L.

nizki fižol,

visoki fižol;

Pisum sativum L. (partim)

oglatozrnati grah,

okroglozrnati grah,

sladkorni grah;

Raphanus sativus L.

vrtna redkev in redkvica,

črna redkev;

Rheum rhabarbarum L.

rabarbara;

Scorzonera hispanica L.

črni koren;

Solanum melongena L.

jajčevec;

Spinacia oleracea L.

špinača;

Valerianella locusta (L.) Laterr.

navadni motovilec;

Vicia faba L. (partim)

bob;

Zea mays L. (partim)

sladka koruza,

pokovka.

 


Avtor: ZKZP