Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke - popravek - UL 39/2000


Popravek 

V pravilniku o dopolnitvah pravilnika o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 35-1638/00 z dne 21. 4. 2000, se 1. člen popravi tako, da se besedilo 6. člen povsod nadomesti z besedilom 5.a člen.
2. člen se popravi tako, da se pravilno glasi:
V drugem odstavku 8. člena se besedilo piščance, ki so se izvalili nadomesti z besedilom perutnino, ki se je izvalila ter besedilo en dan stare piščance nadomesti z besedilom en dan staro perutnino.


UredništvoAvtor: ZŽI