Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratih na področju živil živalskega izvora - UL 27/2009


 

Popravek

V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratih na področju živil živalskega izvora, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 66/07, se besedilo Priloge 1 popravi tako, da se v točki II/3/a) za vrstico »Pridelava jajc« doda vrstica »Zbiranje jajc«, Priloga 2 pa se popravi tako, da se v točki II/1 v četrti vrstici druge tabele pred besedilom »JAJČNI IZDELKI« doda besedilo »JAJCA IN«.

Št. 007-70/2006-2

Ljubljana, dne 26. marca 2009

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP