Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Popravek Pravilnika o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostnosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov – UL 75/2007


Popravek

V Pravilniku o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostnosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57/07, se v tabeli v Prilogi 1 v kategorijah »od 1 tone do 5 ton mesnih pripravkov«, »od 500 kg do 1 tone mesnih pripravkov« in »od 100 kg do 500 kg mesnih pripravkov« ter v tabeli v Prilogi 2 besedilo »E.Coli in SŠMO« pravilno glasi »E.Coli«.

 

 

Št. 007-32/2007

Ljubljana, dne 20. julija 2007

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZKZP